• Imprimeix

Hospitalització

Es tracta d’un servei dedicat a l’atenció de persones derivades habitualment des del hospital d’aguts després d’una descompensació de patologia crònica, o una patologia aguda invalidant.

L’objectiu és oferir un abordatge integral i rehabilitador, quan possible, reduint l’estada en hospital d’aguts quan ja no sigui necessària, i facilitant la transició al domicili sempre que sigui possible.

El treball es basa sobre valoració geriàtrica integral, i maneig interdisciplinar i individualitzat, amb component rehabilitador prioritari.

L’estada orientativa és de 30-40 dies.

L’unitat de llarga estada és dedicada a malalts amb discapacitat i necessitat de cures, però estable clínicament. Es realitza un abordatge rehabilitador de més baixa intensitat respecte a la convalescència.

L’objectiu és completar les cures, i gestionar la transició al següent recurs, possiblement el domicili.

Donada la capacitat limitada del recurs, a front dels llits de convalescència, pot assumir un número limitat de malalts del Parc Sanitari Pere Virgili i de l’AIS esquerra de Barcelona.

El treball es basa sobre valoració geriàtrica integral, i maneig interdisciplinar i individualitzat.

L’estada orientativa és de 2-3 mesos.

El servei de cures pal·liatives presta atenció a pacients amb malaltia crònica avançada, sobretot oncològica.

L’objectiu prioritari és el confort de la persona i la seva qualitat de vida, posant en valor els seus objectius vitals, en un model centrat en la persona.

El treball compagina expertesa en cures pal·liatives i geriatria, amb un abordatge bio-psico-social.

L’estada orientativa és de 20 dies.

Es tracta d’una unitat dedicada a l’atenció a pacients amb patologia crònica mèdica coneguda descompensada, o patologia aguda diagnosticada en situació de complexitat, que procedeixen directament des dels serveis d’urgències hospitalaris o d’atenció primària, o des del domicili, amb derivació d’equips especialitzats (Unitats d’atenció domiciliàries, de seguiment de pacients crònics etc).

L’objectiu és evitat ingressos en hospital d’agut innecessaris, si és possible, proporcionant atenció especialitzada en geriatria, en un entorn adaptat, i promovent el retorn ràpid al domicili habitual. 

Es realitza valoració integral i maneig interdisciplinar i individualitzat, amb objectiu de completar tractament mèdic, prevenir la immobilitat, prevenir i tractar les altres síndromes geriàtriques.

L’estada orientativa és de 7-8 dies.

Data d'actualització:  24.05.2016