• Comparteix a Telegram
  • Imprimeix

Qui som?

Directora Dra. Elena Martínez
Adjunta a la direcció Sra. Judith Esteban
Administradora del centre Sra. Gemma López
Referent d’Atenció al Ciutadà Sra. Mª Carme Llorca

L'activitat assistencial que es realitza pels professionals de l'equip inclou tant assistència dins el centre com a domicili assegurant l'accés de tots els veïns i veïnes a la totalitat de la cartera de serveis oferta. Tanmateix, l'equip està intensament implicat amb l'activitat comunitària i el manteniment de la xarxa de suport al barri.

 

Població de referència any 2017

Població assignada 15.280
Població atesa 11.484

 

Activitat 2017

Medicina de família 55.909
Pediatria 6.844
Odontologia 2.095
Infermeria 30.804
Infermeria pediàtrica 2.405
Treball Social 1.378
UAC 13.413

 

L'equip del CAP Barceloneta ha participat en diferents projectes pilot, sempre amb l'objectiu d'importar per al nostre Barri, les millors i més innovadores pràctiques existents.

Destaquem, entre d'altres projectes:

  • La nostra participació en la RAE (Reforma de l'Atenció Especialitzada) que va aconseguir que els Especialistes formessin part de l'equip i facilita l'accés als veïns i veïnes a aquestes consultes.
  • Projecte de control de pacients amb diagnòstic de càncer de mama en coordinació amb el Parc de Salut Mar.
  • Programa de detecció precoç del Càncer Colorrectal en col·laboració amb el Parc de Salut mar.
  • Projecte Colabor@, en el què mitjançant un programa de Teledermatologia asíncrona es permet facilitar el cribratge de pacients amb malalties dermatològiques.
  • Programa de cribratge precoç de galucoma.

L'equip de professionals del CAP Barceloneta està acreditat per assumir la docència pràctica dels següents grups:

- Escola Universitària d'infermeria del Mar.

- Llicenciatura de Medicina. UAB. Estudiants de primer i sisè curs.

- Residents de l'especialitat de Medicina del Treball.