• Imprimeix

Atenció Primària

La integració de PAMEM a l’estructura del Parc Sanitari Pere Virgili incorpora 3 CAP (Barceloneta, Vil·la Olímpica i Larrard) i 1 CUAP, donant sentit a l’objectiu de l’empresa pública, tal i com es descriu a l’article 2 dels seus estatuts, i refermant la missió de la institució.

La incorporació d’aquests recursos d’atenció primària reforça el posicionament del Parc Sanitari Pere Virgili com a referent d’empreses públiques al territori, i incrementa la visibilitat i participació de l’entitat en el sector i a la ciutat de Barcelona.
q‘Parc Sanitari Pere Virgili’ ja és una marca coneguda tant en l’àmbit sanitari com pels ciutadans i el fet de preservar-la i adequar-la per donar cabuda a altres entitats contribuirà al procés d’identificació dels serveis PAMEM amb una marca pública de salut i garantia de qualitat.

Missió

Fomentar la salut a la ciutat de Barcelona, oferint uns serveis assistencials segurs i de qualitat, propers als ciutadans, ben coordinats amb tots els nivells assistencials, els serveis socials i la comunitat. Fomentant i afavorint la coresponsabilització de cadascú amb la seva salut.

 

Visió

Organització sanitària innovadora, flexible i dinàmica que aposta per la millora de la qualitat i l'excel·lència aportant valor als ciutadans i a la comunitat en termes de salut i benestar i seguretat, als treballadors en la realització professional i conciliació familiar, als estudiants de pre i postgrau garantint una bona formació i al conjunt del sistema de salut en sostenibilitat.

 

Valors

 • Atenció sanitària PROPERA, de QUALITAT i resolutiva, basada en el RESPECTE i la CONFIANÇA.
 • Gestió TRANSPARENT i EFICIENT, amb foment de l'AUTONOMIA de gestió i de la participació dels professionals.
 • Aposta per la CORESPONSABILITAT en la prevenció i promoció de la salut, essent l'atenció al ciutadà l'eix clau de la seva existència.
 • Aposta per la INNOVACIÓ, la formació, la investigació i les TIC i la seva incorporació a l'activitat assistencial.
 • Aposta per l'ESFORÇ , la millora continua de la QUALITAT i la SEGURETAT dels pacients.
   
  RESPECTE / CONFIANÇA / TRANSPARÈNCIA / EFICIÈNCIA / QUALITAT / SEGURETAT / ESFORÇ / CORESPONSABILITAT / AUTONOMIA / INNOVACIÓ / PROXIMITAT

Un codi ètic ha de ser una eina per com realitzar les pràctiques quotidianes, tenint en compte la missió, visió i valors de la institució.

 

El codi ètic d’ APS Pamem recull els valors i comportaments que s'han de tenir presents en les relacions amb la comunitat, amb els usuaris del sistema sanitari, amb els professionals i companys i en la pròpia organització i gestió.

 

Per aconseguir que el codi ètic sigui un reflex de la manera de funcionar de la nostra organització cal el compromís del professional i el compromís de la institució.

 

En relació amb comunitat

Generar mecanismes de comunicació que permetin mantenir a la comunitat ben informada.
Participar i implicar-se de manera responsable en els esdeveniments socials i cívics de la comunitat.
Treballar per identificar les necessitats de salut de la població.

 

En relació amb els ciutadans i les seves famílies

 • La salut del ciutadà és la raó de ser de l'activitat de PAMEM.
 • Donar a conèixer els drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l'atenció sanitària.
 • Facilitar l'accés a la sanitat pública.
 • Prendre mesures preventives per garantir la no-discriminació per motius socials,religió, gènere, raça, nacionalitat o altres. Tenir en compte la diversitat de situacions, contextos i cultures dels nostres pacients i les seves famílies.
 • Realitzar activitats preventives i de promoció de la salut, promovent la implicació i la coresponsabilització dels ciutadans en la seva salut.
 • Afavorir les relacions assistencials de confiança, garantint el respecte en el tracte i la proximitat al pacient i familiars.
 • Informar el pacient i familiars de manera entenedora, consultar-los i fer-los partícips del seu tractament sempre que sigui possible.
 • Garantir el dret a la intimitat del pacient, especialment pel que fa al seu diagnòstic i tractament. Vetllar per la confidencialitat de la comunicació amb el pacient i la seva família.
 • Oferir una assistència de qualitat de manera coordinada amb les altres institucions i nivells assistencials.

 

En relació amb els professional

 • Promoure la qualitat i l'excel·lència dels professionals que hi treballen a partir del compromís personal i col·lectiu amb la millora continua, la formació continuada i el desenvolupament competencial.
 • Assumir les responsabilitats individuals per dur a terme les tasques assignades en funció del lloc de treball.
 • Promoure i facilitar un bon ambient laboral.
 • Participar en el intercanvi de coneixements i d'experiències entre els diversos professionals.
 • Potenciar el treball en equip dins del centre i entre els centres gestionats per PAMEM.
 • Facilitar la conciliació de la vida laboral i personal. 
 • Avaluar periòdicament la qualitat de l'atenció i dels serveis.
 • Vetllar per la salut laboral i per un lloc de treball segur.

En relació amb l'Organització

 • Invertir esforços i recursos en la generació d'una cultura organitzativa, basada en la millora continua de la qualitat i l'excel·lència.
 • Integrar tots els professionals de la institució en els valors comuns expressats en la missió, la visió i els valors.
 • L'organització ha de comunicar amb transparència. Generant mecanismes de comunicació que permetin una bona informació interna (professionals) i externa (ciutadans i altres entitats cíviques i sanitàries).
 • Realitzar una bona gestió dels recursos econòmics dels quals disposa, seguint principis d'eficiència, eficàcia, equitat, humanitat i transparència.
 • Garantir que les decisions es prendran tenint en compte els interessos de l'organització.
 • Establir una gestió participativa.
 • Col·laborar amb altres entitats de l'àmbit de la sanitat o de la societat.
 • Difondre i fer públic aquest codi ètic, i actualitzar-lo recollint les aportacions dels professionals de PAMEM. 
 • Treballar per tal d'esdevenir un model de referència sanitari i social.

L'actitud de la persona gran és important per minimitzar la immobilitat

Moure's és una activitat essencial de la vida de la persona. Ens ajuda a mantenir, entre altres coses, la força muscular i òssia, un bon transit intestinal i una autoestima alta. Davant la presència de dificultats en la visió, auditives o la por a caure, valora la necessitat d'utilitzar ajudes tècniques per caminar i per a la llar (bastó, cadira de rodes, agafadors a la dutxa, etc.). L'actitud de la persona gran i la del cuidador és molt important per prevenir o minimitzar la immobilitat. Llegir més.

 

Si tu vols, pots!

Deixar de fumar és una decisió personal que cal madurar personalment i que requereix valorar els motius pels quals una persona desitja deixar el tabac o vol mantenir-ne el consum. Tot i això, hi ha circumstàncies vitals que poden afavoreixen aquest canvi. Cal tenir en compte que les persones que planifiquen com deixar el tabac o cerquen ajuda terapèutica tenen més èxit. Llegir més

 

Ús responsable d'Internet; recomanacions per a la família.

És important educar els infants en l'ús segur d'internet. Per això, és recomanable aprendre a utilitzar les noves tecnologies per a saber què fa el teu fill, conscienciar-lo de la importància de no facilitar dades personals o situar l'ordinador en un espai comú de la casa. Si vols conèixer d'altres consells, visita'ns! Llegir més

 

Fes salut amb el rentat de mans!

Mantenir una bona higiene de les mans permet reduir els microbis i evitar malalties. Si vols saber com i quan s'han de rentar les mans, consulta'ns. Llegir més

 

L’amor sempre necessita correspondència? Feliç Sant Jordi a tothom!

És important estar atent a les proves d’amor que es reben d’altres persones, per així poder retornar-li de la millor manera. La intensitat en què es donen i reben proves d’amor també ha d’estar en harmonia, ja que si es rep més del que es dóna o si es dóna més del que es rep, no es produeix una correcta regulació d’aquesta emoció. Llegir més

 

Què saps de la Vitamina C?

La vitamina C es perd amb la cocció, per tant, ha de provenir d’aliments crus. Té un gran poder antioxidant que ajuda a prevenir l’envelliment cel·lular. Una manca de vitamina C pot provocar malalties com l’escorbut. La gran majoria de les fruites i verdures en contenen, però en canvi és inexistent en els aliments d’origen animal. Si vols saber quins aliments són rics en vitamina C, consulta’ns. Llegir més.

 

Saps quan el consum d'alcohol es considera de risc?

La relació entre el consum d’alcohol i les seves conseqüències sobre la salut depèn de la quantitat d’alcohol i del seu patró de consum. Es considera consum de risc la ingesta de 20-40 grams diaris en les dones i de 40-60 grams diaris en els homes. Si vols saber-ne més, visita’ns!  Llegir més.

 

En cas de presentar dislèxia, com puc ajudar l'infant a casa?

Motiva'l a llegir. Selecciona llibres del seu interès, amb moltes il·lustracions i lletra gran. Busqueu un moment tranquil i llegiu conjuntament. Alguns tipus de dislèxia són la confusió de lletres semblants (b-d, p-q, m-n), dificultat per separar els elements d'una frase, etc. Tot això, provoca dificultats per entendre el significat de què llegeixen. Llegeix més.

 

La sensació de set és un signe de deshidratació, per la qual cosa convé prendre aigua de manera contínua per evitar arribar a aquest estat.

És necessari mantenir-se hidratat, preferentment amb aigua, encara que també poden servir els sucs naturals, les infusions, el te o els brous vegetals, que, a més d'aportar líquids a la dieta diària, subministren altres nutrients (vitamines i minerals). Llegeix més.

 

Quina imatge vull projectar? Quina etiqueta m'he penjat? De què m'avergonyeixo?

Segur que algun cop t'has posat vermell i has sentit la necessitat de desaparèixer. Una estratègia per a regular la vergonya és ser conscients que la perfecció no existeix i acceptar qui som. Si vols saber-ne més, consulta'ns. Llegir més.