• Comparteix a Telegram
  • Imprimeix

PADES

Programa d’Atenció a Domicili Equips de Suport

Es tracta d’equips especialitzats en cures pal·liatives en pacients amb malaltia oncològica i no oncològica, i en geriatria, que operen a nivell domiciliari, i com suport a atenció primària.

El treball es basa sobre valoració geriàtrica integral, i maneig interdisciplinar i individualitzat, en un model d’atenció centrada en la persona.

L’atenció d’aquest servei és intensiva i temporal, limitada a necessitats complexes dels pacients i famílies, i no substitutiva d’atenció primària.

Data d'actualització:  03.02.2016