• Imprimeix

Ambulatòria

El Parc Sanitari Pere Virgili disposa d’un hospital de dia rehabilitador, que dona suport a completar processos de rehabilitació o a l’estimulació integral i la reorientació de pacients amb deteriorament cognitiu lleu o demència lleu-moderada, que conservin certa autonomia i tinguin suport de cuidador al domicili.

En funció de les necessitats valorades, existeixen diferents esquemes d’atenció i es realitza un pla de tractament individualitzat.

L’estada orientativa és de 2-3 mesos.

Informació relacionada

Unitat de trastorns cognitius

Realitza estudi de deteriorament cognitiu i diagnòstic de demència, sobretot de persones grans, i orienta per al maneig dels símptomes i durant la evolució de la malaltia des d’un punt de vista especialitzat, en col·laboració continua amb atenció primària. Compta principalment amb metge especialista en geriatria, neuropsicòleg, infermera experta i treballadora social.

Geriatria

Realitza valoració geriàtrica integral i recomana un pla de tractament individualitzat des d’una òptica multi-disciplinar. Treballa en col·laboració constant amb atenció primària. Es realitzen consultes monogràfiques per a pacients que han presentat caigudes múltiple, reavaluacions de disfàgia o assessorament sobre cura de lesions cutànies.

Es tracta d’equips especialitzats en cures pal·liatives en pacients amb malaltia oncològica i no oncològica, i en geriatria, que operen a nivell domiciliari, i com suport a atenció primària.

El treball es basa sobre valoració geriàtrica integral, i maneig interdisciplinar i individualitzat, en un model d’atenció centrada en la persona.

L’atenció d’aquest servei és intensiva i temporal, limitada a necessitats complexes dels pacients i famílies, i no substitutiva d’atenció primària.

Data d'actualització:  24.05.2016