• Imprimeix

Articles

Article publicat pel Dr. Colprim a la revista JAMDA

 

El Dr. Daniel Colprim acaba de publicar, a la revista americana JAMDA (The Journal of Post-Acute and Long-Term Care Medicine), un article sobre predictors de trasllats al hospital d’aguts de pacients ingressats al Parc Sanitari. El treball, realitzat amb dades de 1500 pacients avaluats durant el 2010, estima l’incidència de trasllats en el nostre centre i identifica diferents característiques clíniques i socials com factors que poden incrementar el risc de trasllat.

El Dr Colprim, que ha treballat com metge al Parc Sanitari Pere Virgili fins fa poc temps, continua col·laborant en els grups de recerca de la nostra institució. L’interès sobre els factors que determinen trasllats i com controlar-los segueix, i es preparen nous projectes per donar continuïtat a la recerca publicada.

Autors: Roig T, Márquez MA, Hernández E, Pineda I, Sabartés O, Miralles R, Inzitari M

Publicació  a la NCBI i a la Revista Española de Geriatria y Gerontologia, l'estudi "Valoració geriàtrica i factors associats a la mortalitat en pacients amb insuficiència cardíaca". Títol original: “Geriatric assessment and factors associated with mortality in elderly patients with heart failure admitted to an acute geriatric unit”

Autors: Colprim D, Martin R, Parer M, Prieto J, Espinosa L, Inzitari M.

Títol original:  “Direct admission to intermediate care for older adults with reactivated chronic diseases as an alternative to conventional hospitalization”. Publicat a la revista JAMDA. 

L'actual geriatre adjunt del nostre hospital, el Dr. Daniel Colprim, en la seva anterior etapa de resident de geriatria al Parc de Salut Mar, va liderar l'estudi que es va realitzar a la unitat de cures pal·liatives de l’Hospital de l’Esperança, dirigit pel seu cap d’àrea, el Dr. Josep Planas.

Seguint la línia de la recerca de possibles factors pronòstics de mortalitat a l'ingrés d'un pacient en una unitat de cures pal·liatives, els resultats descarten que la força deprensió manual sigui una mesura útil per predir l'evolució de pacients en la fase final de la vida.

Autors: Daniel Colprim, Cristina Danés, Teresa Prat, Montserrat Luna, Josep Maria Muniesa, José Planas.

Publicació a la revista Española de Geriatría Gerontología, 2011, vol.46 núm.5

Publicació on-line del primer article científic per part dels professionals del Parc Sanitari Pere Virgili. Segons els resultats de l'experiència pilot realitzada a l'any 2009, la publicació tracta sobre la derivació de pacients aguts des d'un hospital general, en aquest cas des de l'Hospital de la Vall d'Hebron, a les unitats de convalescència del nostre Centre.

Autors: Marco Inzitari, Lluís Espinosa Serralta, María Carmen Pérez Bocanegra, Marta Roquè Fíguls, Josep Maria Argimón Pallàs i Joan Farré Calpe

Autor: Dr. Inzitari, de l'Hospital socio-sanitari Pere Virgili

Publicació a la revista Española de Geriatría Gerontología,2010, Vol.45 (2)

Autors: Dra. Martínez, Dra. Ruiz i Dr. Inzitari de l'Hospital Sociosanitari Pere Virgili

Publicació a la revista Clinical Nutrition Highlights, 2010

Data d'actualització:  10.09.2014