• Comparteix a Telegram
  • Imprimeix

Projectes d'investigació

L’estudi, que es va iniciar a l’abril de 2010, va ser dirigit pel Dr. Inzitari (Director Assistencial), amb el suport de la Dra. Coll i de la Sra. Roqué de l’Institut de l’Envelliment de la UAB per la coordinació logística, i compta amb el suport dels Plans Directors Socio-Sanitari (Directora: Sra. Caja) i de la Malaltia Vascular Cerebral (Director: Dr. Gallofré) del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. En 9 centres socio-sanitaris, representatius del territori català, s’estimava incloure més de 500 participants, amb els objectius de descriure la tipologia del pacient amb ictus que accedeix a aquest nivell assistencial, estudiar l’adequació del recurs assignat, i analitzar les trajectòries funcionals dels pacients. La fase de recollida de dades va finalitzar el 31 de març de 2011.

Finançament de la Caixa Catalunya a l'Institut de l'Envelliment de la UAB.

Finançament del Departament de Cultura a l'Associació Pallapupes pallassos d'hospital. Investigació qualitativa realitzada per l'Institut de l'Envelliment de la UAB.

Col·laboració amb el Servei d'Urgències i la UFISS de geriatria de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Anàlisis de les despeses (col·laboració amb el grup SAGESSA).

Higiene bucal-dental en persones grans (estudi realitzat per l'AARTM). Infeccions per Clostridium Difficile en hospital (realitzat per Hospital de la Vall d'Hebron).

Data d'actualització:  17.03.2011