• Imprimeix

Projectes de qualitat

Creada des de l’any 2009 el seu objectiu principal és la disminució de la incidència nosocomial.  Els protocol del SARM, i del Clostridium Difficile han estat elaborats durant l’any 2010, conjuntament amb material didàctic en relació a la higiene de les mans, i a les mesures de la prevenció de la infecció.  A l'any 2011, creació de la subcomissió d’antibiòtics.

  • Redacció del nou protocol pel maneig del SARM adaptat a l'entorn sociosanitari, consensuat amb el Servei d'Infeccions de l'HUVH (Dr. Almirante), amb l'Hospital de Granollers (Dr. Serra), i amb l'Hospital sociasanitari del CSI (Dr. Sánchez i Dr. Fontecha).
  • Redacció del protocol pel maneig del Clostridium Difficile.

Dins del projecte "Aliança per a la seguretat dels pacients a Catalunya".

L’estudi de les declaracions d’ Incidències farmacoterapèutiques registrades durant el transcurs de l'any 2010  ha donat els resultats següents classificats per categories .

Creada des de l’any 2010, el seu objectiu és disminuir el nombre de contencions dels pacients ingressats, l'elaboració del protocol, i  el registre d’incidències. Es preveu la difusió del bon ús dels aparells de les contencions mitjançant material didàctic (vídeos, tríptics...)

Creada des de l’any 2009 el seu objectiu principal és la elaboració d’un manual accessible a  totes les disciplines de l'avaluació i del tractament del dolor. Actualment es valora amb l’escala numèrica del dolor, però la prioritat és la de prendre consciència de la importància del dolor en el perfil geriàtric dels pacients ingressats al Centre.

Constituïda a l'any 2009, la principal tasca és la de formar part del Projecte de Prevenció de Caigudes promogut per l’Aliança per a la Seguretat dels Pacients, i establir un protocol per la prevenció de les caigudes. La difusió del pòster Prevenció de caigudes ha estat una de les seves fites durant l'any 2010. També es van realitzar quatre parts d'avaluació de l'aplicació de les mesures de prevenció de caigudes.

Creada des de l’any 2009 el seu objectiu principal és gestionar la seguretat i eficàcia en la prescripció, dispensació i administració de medicaments, així com la despesa farmacèutica. La revisió de la guia farmacoterapèutica, i la col·laboració amb el Grup de Treball de Nutrició han estat les principals línees d’activitat a l’any 2010. Es preveu per l'any 2011 la creació de la subcomissió de polifarmàcia,  d’un circuit per a la conciliació de la medicació, i d’una avaluació trimestral de la despesa farmacèutica.

Data d'actualització:  18.03.2011