• Imprimeix

2016

Les sessions clíniques són sessions formatives de salut adreçades als professionals del Parc Sanitari Pere Virgili, a càrrec de ponents d'altres entitats i centres sanitaris, així com professionals del propi Hospital, i tenen lloc cada divendres a les 14.30 a la sala docent de l'edifici Llevant.

Segueix a twitter les jornades dels divendres amb el hashtag #divendresPSPereVirgili

El divendres dia 19 de desembre va tenir lloc a la sala docent de Llevant, la sessió clínica sobre la "Carta de drets i deures dels pacients", a càrrec de l'Anabel Barrera de la Unitat d'Admissions, i el Jordi Casino, infermer de l'Equip de Pades, del Parc Sanitari Pere Virgili.

 

Prèvia a la presentació es va gravar la entrevista amb l'Anabel, on va explicar el tema de la seva exposició: les innovacions de la carta de drets i deures del pacient des de la seva primera publicació al 2001 fins la seva actuació al 2015. Innovacions dutes a terme pel canvi i avenç tecnològic dels darrers anys. Com a recomanació, l'Anabel convida a tots/es els/les professionals a la lectura (i posterior reflexió) de la nova carta de drets i deures del pacient.

El divendres dia 11 de novembre va tenir lloc a la sala docent de Llevant, la sessió clínica sobre la "Comportament de l'escala "Parkinson's Disease Rating Scale" en patologies diferents a la malatia de Pakirson", a càrrec de la Dra. Eva Ruzafa, psicològa del Parc Sanitari Pere Virgili.

El proppassat divendres dia 4 de novembre va tenir lloc a la sala docent de Llevant, la sessió clínica sobre la "L'entrevista motivacional en el pacient gran, amb patologies cròniques i complexes", a càrrec de la Dra. Nieves Barragán, metgessa de família, ABS Vallcarca.

A l'entrevista prèvia, la Dra. Barragán ha explicat en què es basa la seva presentació. A partir de la teoria de la entrevista motivacional i les bases científiques, presentada per la Dra. Neus Gual, metgessa del Parc, la proposta és adaptar-la centrada en els pacients grans i complexes. Es revisarà del què és i les estratègies, amb un breu taller de treball en comú de casos clínics.

Finalment, a partir del perfil fràgil del pacient al Parc Sanitari Pere Virgili, recomana respectar la seva autonomia per la autocura  i escoltar al pacient.

Segueix el tema a les xarxes: #DivendresPSPereVirgili @perevirgilicat @marcoinzi @XavierCleries  

El proppassat divendres dia 21 d'octubre  va tenir lloc a la sala docent de Llevant, la sessió clínica sobre Àmbit d’actuació de la Infermeria Clínica en el control de la infecció , a càrrec de la MªJosé Hernàndez, infermera clínica del Parc.

El proppassat divendres dia 14 d'octubre  va tenir lloc a la sala docent de Llevant, la sessió clínica sobre la Presentació i resultats del grup de suport per cuidadors de pacients ingressats en convalecència, a càrrec de Judit Castro, Natàlia Parejo i Xavier Clèries.

El proppassat divendres dia 7 d'octubre va tenir lloc a la sala docent de Llevant, la sessió clínica sobre "L'impacte en la supervivència i despesa associada a la fractura de maluc en l'ancià a Catalunya. Guia d'Ortogeriatria de la SCGiC", a càrrec del Dr. José Manuel Cancio, metge especialista en Medecina de l'Educació Física i  l'Esport, Centre Sociosanitari El Carme de Badalona.

La sessió es va centrar en l'impacte per a la població de més de 65 anys de la osteoporosis i de la fractura de maluc, com a complicació més greu d’aquest procés. I que gràcies a la participació dins d’unes dades del Catsalut es va poder extreure conclusions de la situació real de la població catalana en fractura de maluc i sobre quins factors de comorbiditat eren els més prevalent i quins eren els costos previs i posteriors de la fractura.

A més a més, el Dr. Cancio, com a ex-coordinador del Grup de treball d’Ortogeriatria de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia, va fer esmena de la guia d’ortogeriatria publicada al 2015 i del seu impacte fora de Catalunya.

Finalment, des de la seva experiència, va recomanar als professionals de l’àmbit de salut dues línies de tractament d'aquest tema.

El proppassat divendres dia 30 de setembre  va tenir lloc a la sala docent de Llevant, la sessió clínica sobre el Projecte RADARS per a la gent gran , a càrrec de la Elisa Sala, tècnica de l'Ajuntament de Barcelona.

Informació relacionada

El proppassat divendres dia 23 de setembre  va tenir lloc a la sala docent de Llevant, la sessió clínica sobre la "Errors de medicació en les urgències", a càrrec de la Dra. Ana Andrés, farmacèutica del PSPV.

El proppassat divendres dia 8 de juliol va tenir lloc a la sala Geron, la sessió clínica conjunta amb l’ABS Vallcarca-Sant Gervasi, sobre el "Llançament del projecte cuidador expert en demències", a càrrec de la Paloma Amil, del Programa Pacient Expert Catalunya.
 

A la entrevista prèvia, la Paloma ha explicat que dins del marc del Pla de salut de Catalunya 2011-2015, el Programa de prevenció i atenció a la cronicitat de Catalunya posa en marxa en la línia estratègica 2.3 d'autoresponsabilitat del pacient i cuidador i foment de l'autocura, un nou projecte, el Programa Cuidador Expert Catalunya® adreçat als cuidadors de persones amb malalties cròniques.

La finalitat del Programa Cuidador Expert Catalunya és principalment la de millorar la qualitat de vida dels cuidadors que hi participen. Durant les sessions, el professional sanitari (metge, infermera o treballador social) passa a desenvolupar un paper d’observador, que pot actuar com a reconductor de la sessió només en el cas que sigui necessari.   

Així doncs, la recomanació de la Paloma Amil per als professionals de l'àmbit sanitari és el de participar com a observadors per tal d'identificar les demandes dels cuidadors.

S’estima que pel 2030, la prevalença de persones amb càncer augmentarà d’un 45% respecte al 2010, i que el 75 % seran majors de 75 anys. Davant d’això, ens cal definir quina és la Complexitat Assistencial en Oncologia i Cures pal·liatives. Cal doncs, plantejar un model d’intervenció per als diferents professionals de la salut i en els diferents àmbits de la salut. En aquest punt, caldrà explorar el paper que juga l’assistència en el nostre hospital.

Així doncs, podríem definir aquesta Atenció Intermèdia Oncològica i de Cures pal·liatives com l’espai a on s’atenen persones i famílies amb malaltia oncològica avançada i tractament oncològic específic amb una actitud curativa o pal·liativa, amb l’objectiu del control de símptomes i estabilització/recuperació funcional en la mesura possible. S’hi afegeix el gran repte per controlar les situacions emergents en relació als nous tractaments de quimioteràpia que s’acompanyaran a cadascun d’ aquests pacients. Caldrà entendre la quimioteràpia com a tractament present en un pacient oncològic avançat.

Per això, aquesta Unitat, ubicada físicament en un hospital d’atenció intermèdia, es fonamenta amb la col·laboració directe amb l’equip d’oncologia de l’hospital d’aguts de referència.
Posem sobre la taula l’anàlisi de les diferències clíniques i necessitats que existeixen al ingrés i que apareixen durant el procés assistencial d’aquests pacients per cercar les dades que ens ajudin a identificar els factors de risc  d’empitjorament i mortalitat. Amb aquests, podrem escollir la millor Prehabilitació (concepte nou), rehabilitació posterior i estratègies d’abordatge per millorar la qualitat de vida en aquest malalt oncològic avançat. Analitzem així també, els diferents models conceptuals per integrar oncologia i cures pal·liatives, i proposem la Valoració geriàtrica integral com a eina de valoració i pressa de decisions interdisciplinària en aquests pacients.

La família i el pacient, les persones que formaran part del procés i del recorregut de la malaltia, precisaran atencions específiques, com a processos emergents i necessitats que cal incloure-les en tot aquest camí que suposa la malaltia. Les Cures Pal·liatives disposen de les eines perquè des d’un inici, en el diagnòstic de la malaltia, ja es pugui donar resposta i continuar així en aquest procés assistencial del costat del Servei d’Oncologia de l’hospital de referència.

Citant aquí l’Organització Mundial de Salut (1994), cal dir que l’atenció pal·liativa bàsica és un imperatiu clínic i ètic assistencial per qualsevol professional i de les organitzacions sanitàries.  Cal entendre el pacient i la família, com l’objectiu assistencial. Ens cal aprendre a detectar les necessitats i processos emergents en cada moment.  Podem donar resposta a aquestes necessitats, donat que l’entorn assistencial de l’Atenció Intermèdia (clàssicament “socio-sanitari”) disposa de l’expertesa en geriatria i cures pal·liatives, i un entorn adaptat. Ens fonamentem amb treball interdisciplinari, metge, infermeria, treball social, psicologia i integrem a la Unitat la figura del fisioterapeuta, teràpia ocupacional i logopèdia pel gran repte de la milloria funcional. Parlem per primera vega i proposem així, el nou concepte de la Prehabilitació, abans d’iniciar un tractament de quimioteràpia.

 

(Text per Dr. Pep Majó de l'Hospital Pere Virgili)

El proppassat divendres dia 10 de juny va tenir lloc a la sala docent de Llevant, la sessió clínica sobre la "Trastorns de la comunicació: una visió pràctica", a càrrec de la Natàlia Talleda, logopeda del PSPV.

A la entrevista prèvia, la Natàlia ha explicat en que es basa la seva presentació. Proposa una visió pràctica dels trastorns de comunicacó que poden patir els pacients: Trastorns de la parla (pronunciació i vocalització) i del llenguatge (comprensió del contingut del missatge). Finalment, paciència, donar espai al locutor, i reforçar el missatge amb comunicació no verbal, són les recomanacions que dona per als professionals que es trobin amb pacients amb aquest tipus de trastorns.  

El proppassat divendres dia 3 de juny va tenir lloc a la sala docent de Llevant, la sessió clínica sobre "Nous anticoagulants orals: noves evidències i la seva utilització al PSPV", a càrrec del Dr. Lluís Espinosa i la Dra. Anna de Andrés.

A la entrevista prèvia, la Dra. Ana de Andrès va explicar els aspectes més destacats de la presentació com la actualització d'aquests nous anticoagulants dins del nostre recinte i la revisió d'aspectes pràctics per als professionals. El Dr. Lluís Espinosa va recomanar l'ús acurat dels anticoagulants i la revisió del balanç dels beneficis per als pacients.

Més informació a les sessions clíniques de la Intranet.

Segueix el tema a les xarxes: #DivendresPSPereVirgili @perevirgilicat @marcoinzi @XavierCleries

El proppassat divendres dia 20 de maig va tenir lloc a la sala docent de Llevant, la sessió clínica sobre la "Classificació Internacional de la funcionalitat (CIF) de la OMS", a càrrec de la Dra. Sara Laxe, metgessa rehabilitadora de l’Institut Guttmann.

A la entrevista prèvia, la Dra. Laxe va explicar en què consisteix la classificació internacional de la discapacitat i de la salut promoguda per l'OMS, amb l'objectiu de conèixer millor quines són les repercusions funcionals de les persones que tenen o no una malaltia. 

Aquesta classificació neix de la necessitat d'identificar, a més del perfil etiològic, com es troba el pacient. La Dra. Laxe recomana als professionals de salut l'ús de la CIF per a l'organització de l'examen del pacient i anar cap a un model biopsicosocial

El proppassat divendres dia 13 de maig va tenir lloc a la sala docent de Llevant, la sessió clínica sobre la "Institucionalitzacio de persones amb demencia", a càrrec de la Dra. Ester Risco, infermera de l'Hospital Clínic de Barcelona.

A la entrevista prèvia, la Dra. Ester Risco va explicar entorn de què aniria la seva presentació: Resultats d'un estudi europeu on es preten explicar la situació actual dels pacients amb demència que es troben en situació de transició, és a dir, des de que el pacient es troba en el seu domicili atès peels centres d'atenció primària fins que ingressa en un centre sociosanitari. Aquests resultats són una comparativa dels diferents països europeus que han col·laborat per tal de compartir coneixement i experiències entre professionals de la salut.

A partir d'aquesta cooperació es van identificar punts en comú:

  • Cal una personalització en l'atenció pels pacients i cuidadors.
  • Necessitat de nous recursos per fer el seguiment.
  • Necessitat d'informació sobre la patologia. Es recomana la creació de guies d'acompanyament.
  • Cal una atenció centrada en pacients i famílies per la presa desició conjunta.

El proppassat divendres dia 22 d'abril va tenir  lloc a la sala docent de Llevant, la sessió clínica sobre la "Maneig de la diabetis en pacients grans pluripatològics", a càrrec de la Dra. Pérez Bocanegra, geriatra de l’Hospital Vall d’Hebron. 

A la entrevista prèvia, la Dra. Pérez Bocanegra va fer esmena dels punts principals de la presentació: el maneig global de la diabetis i el maneig de la insufiència crònica cardiaca. 

Posteriorment, ha recomanat la detecció de la diabetis, així com el maneig precoç per aplicar-hi el tractament no farmacològic i farmacològic.

Divendres dia 15 d'abril de 2016 ha tingut lloc a la sala docent de Llevant Planta Baixa la presentació sobre la "Integració social i sanitària per a pacients amb ictus- Ajuntament de Barcelona, Programa Retorn", a càrrec de la Sra. Sabrina Romera, treballadora social del PSPV.

Prèvia a la presentació, la Sabrina ha explicat, durant la entrevista dels #DivendresPSPereVirgili, que el Pla Retorn és un programa d'atenció social i sanitària integrada des que pacients amb ictus ingressen en un hospital fins que reben l'alta a domicili. 

Finalment, ha recomanat als professionals de salut la intervenció de treball social com a primer informador per els pacients amb ictus. 

Divendres dia 8 d'abril de 2016 ha tingut lloc a la sala docent de Llevant Planta Baixa la presentació sobre "Delirium en pacients amb fractura de fèmur", a càrrec de la Dra. Anna Contra, metgessa de l'Hospital Moisès Broggi.

Prèvia a la presentació ha tingut lloc la entrevista on ha explicat la importància de l'anàlisi del quadre funcional post operació del fèmur, així com del coneixement de la síndrome per la seva identificació i difusió entre els professionals per tal de fer un correcte maneig i la corresponent prevenció.

Divendres dia 18 de març de 2016 ha tingut lloc a la sala docent de Llevant Planta Baixa la presentació sobre "Protocols de Clortridium i SARM del PSPV", a càrrec del Dr. Lluís Espinosa, Dra. Cristina Mayordomo, i de la Sra. Mª José Hernández, infermera clínica, membres de la Comissió d’Infeccions.

Prèvia a la presentació ha tingut lloc la entrevista on han explicat el tema principal de la seva presentació:la revisió i actualització del protocol MARSA i microorganismes multiresistents, així com el del protocol clortridium difficile. 

També han destacat la principal recomanació a tots els professionals sanitaris: la higiene de mans com a mesura preventiva de les infeccions.

Ponent: Dr. German Diestre, metge de la unitat de psicogeriatria del CSS Albada de la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell

Divendres dia 11 de març de 2016 ha tingut lloc a la sala docent de Llevant Planta Baixa la presentació sobre "Implementació de la Planificació Anticipada de Decisions al Centre Sociosanitari Albada: Estudi Qualitatiu", a càrrec del Dr. German Diestre, metge de la unitat de psicogeriatria del CSS Albada de la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell.

Prèvia a la presentació ha tingut lloc la entrevista, realitzada pel Dr. Clèries, on el Dr. German Diestre ha destacat els tres aspectes més rellevants de la seva presentació feta avui:

  • Origen de l'interès en treballar aquesta planificació des del Parc Taulí.
  • Estudi i resultats duts a terme a la organització.
  • La realitat dels requeriments per la planificació anticipada de decisions i el seu futur.

Finalment, recomana la integració de la planificació dins de la atenció del pacient, sobretot del pacient crònic, i el paper important dels centres sociosanitaris per ajudar als centres d'atenció primària en aquest àmbit.  

Informació relacionada

Ponent: Ester Sarquella, educadora social i psicopedagoga, Pla Interdepartamental d'Atenció i Interacció Social i Sanitària de la Generalitat de Catalunya.

Divendres dia 4 de març de 2016 ha tingut lloc a la sala docent de Llevant Planta Baixa la presentació sobre "La estructura i funcionament dels serveis socials i atenció integrada Catalunya", a càrrec de Ester Sarquella, educadora social i psicopedagoga, Pla Interdepartamental d'Atenció i Interacció Social i Sanitària de la Generalitat de Catalunya.

Prèvia a la presentació ha tingut lloc la entrevista, realitzada pel Dr. Clèries, on la Sra. Ester Sarquella ha fet esmena de la importància d'emfatitzar els elements útils de la sanitat per comprendre els serveis socials en l'àmbit de la salut i com es poden integrar amb la resta.

També ha destacat que cal espais per conèixer ( i reconèixer professionals) el funcionament en aquest àmbit amb l'objectiu d'oferir la millor atenció integrada a les persones.

Ponent: Cristina Lasmarías, infermera de l’Institut Català d’Oncologia.

Divendres dia 5 de febrer de 2016 ha tingut lloc a la sala docent de Llevant Planta Baixa la presentació sobre El pla de decisions anticipades, a càrrec de Cristina Lasmarías, infermera de l’Institut Català d’Oncologia.

Prèvia a la presentació ha tingut lloc la entrevista, realitzada pel Dr. Clèries, on la Sra. Cristina Lasmarías ha posat de manifest el treball en comú del Pla Interdepartamental d’Atenció Social i Sanitària (PIASS) de la Generalitat de Catalunya, i de la Càtedra de Cures Pal·liatives de Universitat de Vic, on diferents professionals del territori català han realitzat la proposta del que hauria de ser la planificació de decisions anticipades.

També ha destacat que l'objectiu és el d'homogeneïtzar i promoure la atenció centrada en la persona.

Ponent: Montse Rodó, cap de Qualitat del Parc Sanitari Pere Virgili, i membres coordinadors de les Comissions del Centre.

Divendres dia 29 de gener de 2016 ha tingut lloc a la sala docent de Llevant Planta Baixa el Plenari de Comissions i Grups de Treball Assistencials, a càrrec de la Sra. Montse Rodó, cap de Qualitat del Parc Sanitari Pere Virgili.

Prèvia a la presentació ha tingut lloc la entrevista, realitzada pel Dr. Clèries, on la Montse Rodó ha explicat els eixos d'interès principals de les comissions assistencials, que formen part part diferents professionals del Centre:

  • Seguretat del pacient
  • Qualitat assistencial 

 

També fa esmena del mostreig dels resultats d'aquests dos eixos mitjançant els indicadors assistencials. 

Finalment ha destacat la importància de que els professionals de la salut apliquin les mesures preventives per tal d'evitar riscos al pacient i disposar de dos efectes immediats de millora:  la salut del propi pacient, i la gestió organitzativa de les estades al Centre.

Ponent: Francesc Formiga, metge adjunt de la UFISS de geriatria de l'Hospital de Bellvitge i professionals de l'ABS de Vallcarca.

Divendres dia 22 de gener de 2016 ha tingut lloc a l'Auditori de la planta -1 de Montseny, la sessió formativa sobre "Novetats en el tractament de la diabetis", a càrrec del Sr. Jorge Casino, a càrrec del Dr. Francesc Formiga, responsable del Programa de Geriatria de l’Hospital de Bellvitge

Prèvia a la presentació ha tingut lloc la entrevista, realitzada pel Dr. Clèries, on el Dr. Francesc Formiga ha fet esmena de la importància de que els metges siguin coneixedors de la diabetis, i com nous fàrmacs tenen beneficis en el control de la malaltia.

Ponent: Jordi Casino, coordinador de la Unitat d'AIDIR.

Prèvia a la presentació ha tingut lloc la entrevista, realitzada pel Dr. Clèries, on el Sr. Casino ha fet esmena del que és la Unitat d'AIDIR (projecte en comú amb la UIC per la difusió de la educació sanitària entre professionals de la salut, alumnes d'infermeria i pacients/cuidadors del Centre). També ha resaltat la bona acollida que ha tingut aquest projecte dins del Parc Sanitari Pere Virgili, destacant que des de la inaguració de la Unitat al novembre del 2014 ja han passat més 100 pacients/cuidadors i 22 estudiants del grau d'Infermeria de la UIC.

Data d'actualització:  21.01.2016