• Comparteix a Telegram
 • Imprimeix

2015

 • 22.12.15. Conveni d'Aliança Estratègica entre I'Hospital Clinic demBarcelona i l'Hospital Sociosanitari Pere Virgili.

 

 • 14.12.15.  Conveni Marc de cooperació educativa entre l'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa, Fundació Sant Llatzer, i el Parc Sanitari Pere Virgili, per a la realització de pràctiques acadèmiques externes en entitats col·laboradores pel còmput de crèdits.

 

 • 13.12.15. Conveni de col·laboració entre Associació Prader-Willi Catalunya i el Parc Sanitari Pere Virgili.

 

 • 01.11.15. Conveni de col·laboració entre Federació Espanyola De Enfermedades Raras i el Parc Sanitari Pere Virgili.
 
 • 21.10.15. Resolució autorització administrativa dictada per la Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitàries. Autorització administrativa de funcionament del centre sociosanitari Parc Sanitari Pere Virgili referent a la ampliació de 6 places del servei d'atenció diürna sociosanitari, amb la qual cosa la dotació final en aquest àmbit serà de 33 places.
 
 • 18.09.15. Conveni de col·laboració entre l'ICS i el Parc Sanitari Pere Virgili en matèria d'estades formatives d'ambdues institucions.

 

 • 01.09.15. Projecte XARESS. Conveni de col·laboració per a la creació d'una xarxa de recerca en centres sociosanitaris  sota la denominació Xaress.

 

 • 10.07.15. Conveni específic de col·laboració entre l'Hospital Clínic de Barcelona i l'Hospital Sociosanitari Pere Virgili.

 

 • 27.05.15. Signatura del Conveni de cooperació educativa amb la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

 • 27.05.15. El Parc Sanitari Pere Virgili i la Fundació Blanquerna signen un conveni de cooperació educativa.

 

 • 20.05.15. Conveni de col·laboració entre l'Associació d'Asperger de Catalunya i el Parc Sanitari Pere Virgili.

 

 • 08.04.15. Renovació amb Pallapupes.

 

 • 27.03.15 Pacte Territorial 2015 de l’Àmbit territorial de l’Àrea Integral de Salut de Barcelona Esquerra.

 

 • 26.03.15  Pacte Territorial 2015 de l’Àmbit territorial de l’Àrea Integral de Salut de Barcelona Nord.

 

 • 01.03.15. Conveni de col·laboració entre el Parc Sanitari Pere Virgili i l'Associació TDAH Catalunya.

 

 • 23.02.15. Des de la Generalitat de Catalunya s’està fomentant que les entitats del sector sanitari concertat s’agrupin per a fer contractació conjunta amb l’objectiu d’aconseguir economies d’escala i reduir la despesa del sector públic, per aquest motiu el Parc Sanitari Pere Virgili s’adherit a aquest Acord Marc i que serà iniciat pel CSC amb el número expedient CSC E 1/15.

 

 • 19.02.15. Nou conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona.

 

 • 13.02.15. Signatura del Conveni de cooperació educativa amb la Fundació Universitària del Bages.

 

 • 12.02.15. Conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques d’ estudiants de la Universitat de Pàdua (Itàlia) en el Parc Sanitari Pere Virgili.

 

 • 28.01.15. Conveni de col·laboració entre el Parc Sanitari Pere Virgili i MUTUAM.

 

 • 08.01.15. Conveni de col·laboració entre el Parc Sanitari Pere Virgili i el Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya
Data d'actualització:  21.01.2016