• Comparteix a Telegram
 • Imprimeix

2014

 • 18.12.14 Conveni de col·laboració entre el Departament de Salut amb el Parc Sanitari Pere Virgili de suport al desplegament d’actuacions prioritzades en el Pla Estratègic 2014 del Pla director Sociosanitari.

 

 • 02.12.14 Pròrroga l’any 2014 del conveni de col·laboració entre l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de l’Institut Català de la Salut i el Parc Sanitari Pere Virgili per articular una aliança estratègica.

 

 • 28.11.14 Col·laboració entre SAP Litoral – Esquerra i l’Hospital d’Atenció Intermèdia del Parc Sanitari Pere Virgili, en el marc del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat del Pla de Salut 2011-2015 del Departament de Salut.

 

 • 12.11.14 Conveni de col·laboració entre el Parc Sanitari Pere Virgili i l’Hospital Clínic per articular una aliança estratègica entre ambdues parts.

 

 • 11.11.2014 Conveni de col·laboració amb el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya per a la promoció d'actuacions i projectes que contribueixin a millorar la salut de la població

 

 • 10.11.14 Contracte entre el Parc Sanitari Pere Virgili i Dalkia Catalunya S.A., per a la realització del servei de manteniment preventiu - normatiu, segons condicions que consten als plecs tècnics de l’expedient 14/160. 

 

 • 03.10.14 Acord contractació conjunta entre diferents organismes i entitats dels sector públic de Catalunya, de determinats serveis i subministraments. 

 

 • 02.10.14 Conveni de cooperació educativa amb la Universitat de Barcelona (UB) per la realització de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de Grau i Màster de Treball Social de la UB

 

 • 01.10.14 Aliança entre Atenció Primària i geriatria en el maneig de la fragilitat i la complexitat. Col·laboració entre les ABS Vallcarca -Sant Gervasi i l’Hospital Sociosanitari al Parc Sanitari Pere Virgili.

 

 • 09.09.14 Annex al conveni (20.06.14) de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants del màster en psicologia general sanitària de la Fundació Blanquerna i Parc sanitari Pere Virgili.

 

 • 01.09.14 Conveni regulador entre el Servei Català de la Salut i el Parc Sanitari Pere Virgili, de les condicions d’utilització i gestió del recinte del Parc Sanitari Pere Virgili.

 

 • 25.07.14 Acord de col·laboració sobre l’elaboració de material formatiu audiovisual, entre el Parc Sanitari Pere Virgili i Smith&Nephew S.A.U., empresa que desenvolupa dispositius mèdics perquè els professionals sanitaris puguin oferir als seus pacients un tractament eficaç, ràpid i cost-efectiu.

 

 • 20.06.14 Conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants del màster en psicologia general sanitària de la Fundació Blanquerna i el Parc Sanitari Pere Virgili.

 

 • 15.04.14 Conveni de col·laboració entre el Parc Sanitari Pere Virgili i l’Institut Català d’Oncologia (ICO) i la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar (FSCB) de la Universitat de Vic per a la realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars en el Parc Sanitari Pere Virgili dins el marc de màsters i postgraus universitaris organitzats conjuntament per l’ICO i la FSCB de la Universitat de Vic.

 

 • 08.04.14 Protocol de col·laboració entre l’Associació Societat Catalana de Mediació i Gestió de Conflictes en l’Àmbit de la Salut i el Parc Sanitari Pere Virgili, per al foment de la medicació com instrument de prevenció dels riscos psicosocials i de solució de conflictes amb els usuaris.

 

 • 08.04.14 Renovació del Conveni de col·laboració entre l’associació Pallapupas – Pallasos d’Hospital i el Parc Sanitari Pere Virgili, per tal de possibilitar l’activitat de l’associació, dirigida a les persones grans hospitalitzades, per tal de minimitzar els efectes d’un entorn diferent del familiar per la circumstància de l’hospitalització.

 

 • 20.03.14 Pacte Territorial any 2014, Àrea Integral de Salut Barcelona Nord. El contingut d’aquest pacte dóna prioritat als projectes estratègics del Pla de Salut 2011-2015, relatius a la transformació del model assistencial i reordenació assistencials, per tal de millorar la qualitat, l’accessibilitat i la seguretat en les intervencions sanitàries.

 

 • 28.02.14 Col·laboració entre Equips d’Atenció Primària 7D i 7F (Horta – SAP Muntanya) i Hospital d’Atenció Intermèdia del Parc Sanitari Pere Virgili. En el marc del Programa de Prevenció i Atenció i del Pla de Salut 2011-2015 del Departament de Salut es dóna impuls a les alternatives a l’hospitalització convencional en pacients amb malaltia crònica complexa ben seleccionats.

 

 • 20.02.14 Conveni marc entre la Universitat Internacional de Catalunya i el Parc Sanitari Pere Virgili amb la finalitat d’actualitzar les fórmules de cooperació existents i de crear-ne d’altres noves per tal d’aconseguir molalitats de col·laboració que siguin eficaces i operatives i de les quals se’n derivin resultats positius per ambdues institucions.

 

 • 20.02.14 Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Internacional de Catalunya i el Parc sanitari Pere Virgili per articular la col·laboració entre ambdues institucions per a la creació i desenvolupament de la Unitat de Docència i Investigació en cures d’Infermeria (UDICI).

 

 • 10.02.14 Acord entre Gesaworld i el Parc sanitari Pere Virgili de desenvolupament d’accions de col·laboració conjunta per a la realització d’activitats de prestació de serveis de docència, de formació continuada, de desenvolupament tècnic i tecnològic, d’intercanvis professionals, d’estudi de consultoria i projectes de recerca. 

 

 • 28.01.14 Acord de col·laboració entre l’Institut Català de la Salut i el Parc Sanitari Pere Virgili per la utilització de l’aplicatiu Argos Assistencial.

 

 • 22.01.14 Conveni de col·laboració entre l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i el Parc Sanitari Pere Virgili pel servei de valoració de la discapacitat de valoració del grau de dependència.
  • 15.12.14 Pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i el Parc Sanitari Pere Virgili pel servei de valoració de la discapacitat de valoració del grau de dependència.
  • 02.09.14 Addenda núm. 2 al Conveni de col·laboració entre l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i el Parc Sanitari Pere Virgili pel servei de valoració de la discapacitat de valoració del grau de dependència, en motiu de ka clàusula de Protecció de Seguretat i Protecció de dades.
  • 25.07.14 Addenda núm. 1 al Conveni de col·laboració entre l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i el Parc Sanitari Pere Virgili pel servei de valoració de la discapacitat de valoració del grau de dependència, en motiu del programa que es deriva de la mesura de govern de l’Ajuntament de Barcelona per promoure el bon tracte a les persones grans i millorar la prevenció i l’abordatge de les situacions de maltractament que es puguin produir a la ciutat.
Data d'actualització:  21.01.2016