• Imprimeix

Borsa de treball

 

El Parc Sanitari Pere Virgili té per missió prestar atenció intermèdia sanitària, primària i social de qualitat, amb un model integral biopsicosocial i de promoció de l’autonomia. Properament incorporarà a la seva activitat la gestió d’un Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP). Aquest té l’objectiu d’assegurar una atenció continuada i urgent equitativa i de qualitat, adaptada a les necessitats de salut de les persones ampliarà el seu servei, motiu pel qual incorporarem nous professionals a l’equip.

 

 

 

Metge/ssa adjunt/a de Geriatria amb dedicació a la Recerca

A l’equip assistencial de Facultatius del Parc Sanitari Pere Virgili necessitem incorporar un/a Metge/ssa adjunt/a de Geriatria amb trajectòria a la recerca.

El Parc Sanitari Pere Virgili és una empresa pública, amb una activitat hospitalària d’atenció intermèdia/post-aguda dedicada exclusivament a pacients geriàtrics (principalment rehabilitació geriàtrica, pacients subaguts, cures pal·liatives, pacients oncològics avançats i demències) que inclou 360 llits a més de diferents consultes ambulatòries i serveis d'atenció domiciliària. És referent en aquest camp a nivell de Catalunya i Espanya. A part d’una dotació de 360 llits, té una forta projecció a nivell ambulatori i domiciliari, amb projectes innovadors d’atenció integrada al territori. La institució està ubicada al centre de Barcelona, i connectada funcionalment amb els Hospitals Universitaris Vall d’Hebron i Clínic de Barcelona, i amb l’atenció primària d’un àrea de gairebé d’1 milió d’habitants.

Des d’un punt de vista acadèmic, el Grup de Recerca en Envelliment, Fragilitat i Transicions a Barcelona (RE-FiT Bcn) del Parc Sanitari Pere Virgili està acreditat oficialment i forma part d'una institució líder en investigació mèdica a Espanya, l'Institut de Recerca Vall d'Hebron (VHIR ). Encara que amb una curta trajectòria, en els darrers 2 anys el grup va ser finançat per 3 convocatòries competitives de recerca pública i va rebre diferents premis. També, gràcies a un conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona, es dirigeixen tesis de doctorat en la institució.

 

Requisits

  • Graduat o Llicenciat en Medicina i Cirurgia (homologat a Espanya o en procés) i d’Especialista (també homologat a Espanya). Es valorarà especialment l’Especialitat en Geriatria, Medicina de Família o Medicina Interna.
  • Idiomes: Domini del Espanyol i/o Català i Anglès.
  • Es valorarà currículum acadèmic i trajectòria en recerca, incloent títol de doctor, estades post-doctorals en centres de recerca, publicacions internacionals i finançaments aconseguits per a la recerca, especialment en àmbit clínic i epidemiològic.

 

Condicions laborals

  • En funció del perfil del candidat/a, es valorarà la possibilitat de donar facilitat per introduir-se i desenvolupar recerca i per tenir projecció en àmbit acadèmic.
  • En cas de candidats no espanyols però de la UE, s’oferirà suport per l’homologació dels títols.
  • Ubicació: Barcelona (Espanya).
  • Incorporació: finals del 2018 (aproximadament).
  • Jornada: 1688 hores/any, amb horari de 8 a 16 h, més guàrdies.
  • Salari segons conveni SISCAT.

 

Procés de selecció

Interessats, enviar un CV actualitzat amb fotografia recent a seleccio@perevirgili.cat indicant en l'assumpte del correu electrònic  PS 11/18 METGE/SSA.

Diplomats/des i/o Graduats/des en Infermeria (contracte per suplències)

El Parc Sanitari Pere Virgili, ubicat a la ciutat de Barcelona, ​​és una empresa pública que gestiona l'Hospital Sociosanitari i té com a missió prestar atenció intermèdia sanitària i social de qualitat, amb un model integral biopsicosocial i de promoció de l'autonomia.

El centre consta de 360 ​​llits i les nostres línies d'activitat són: convalescència, llarga estada, cures pal·liatives i subaguts. A més, comptem amb 2 equips de Programa d'Atenció Domiciliària i Equips de Suport, un Hospital de Dia, el Servei de Valoració de Grau de Dependència i Discapacitat.

Donada la necessitat de cobertura de places per a suplències convoquem una borsa de treball per a Diplomats/des i/o Graduats/des en Infermeria.

 

Requisits:

Diplomatura o Grau en Infermeria

Informàtica bàsica a nivell d'usuari/a

Competències: Habilitats socials, interpersonals i comunicatives, capacitat de treball en equip.

Motivació pel pacient geriàtric

 

Oferim contracte per suplències. Les suplències es realitzen durant tot l'any i poden ser per cobertura de dies de permís de treballadors/es, vacances i/o baixes per IT o AT.

 

Contracte segons Conveni Col·lectiu de Treball d'Hospitals d'Aguts, Centres d'Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, Concertats amb el Servei Català de Salut.

 

Presentació de candidatures

Les persones interessades a participar en el procés de selecció per formar part de la borsa de treball hauran d'enviar al correu seleccio@perevirgili.cat indicant la referència BT 03/18 INF:

- Currículum amb fotografia recent

- Disponibilitat

Data d'actualització:  08.08.2018

Envia'ns el teu curriculum

Pots enviar el teu curriculum a la adreça electrònica seleccio.primaria@perevirgili.cat

Data d'actualització:  20.05.2011