• Imprimeix

Borsa de treball

 

El Parc Sanitari Pere Virgili té per missió prestar atenció intermèdia sanitària, primària i social de qualitat, amb un model integral biopsicosocial i de promoció de l’autonomia. Properament incorporarà a la seva activitat la gestió d’un Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP). Aquest té l’objectiu d’assegurar una atenció continuada i urgent equitativa i de qualitat, adaptada a les necessitats de salut de les persones ampliarà el seu servei, motiu pel qual incorporarem nous professionals a l’equip.

 

 

 

Auxiliar administratiu/va

Auxiliar administratiu/va REF. PS 14/18

A l’equip del CUAP Gràcia (Passatge Sant Josep la Muntanya, 12, 08024 Barcelona) necessitem cobrir 1 vacant d’Auxiliar Administratiu/va.

Funcions a desenvolupar

 • Serà responsable de l’admissió del pacient, l’atenció telefònica, acompanyar-lo quan s’escaigui dins del CUAP i avisar als professionals assistencials en cas de sospita d’emergència.
 • Programar al pacient per l’atenció o, complementàriament, per altres dispositius sanitaris i visites successives, si s’escau.

 

Requisits

 • FPI o CFGM Administració i gestió o similar.
 • Valorable formació especialitzada en administració sanitària.
 • Experiència en gestió administrativa en el camp d’urgències hospitalàries, CUAP o Atenció Primària.
 • Nivell alt d’ofimàtica
 • Català i Castellà, parlat i escrit.
 • Competències professionals: orientació al pacient, capacitat de comunicació, treball en equip i capacitat resolutiva.

 

Condicionals laborals

 • Jornada parcial de caps de setmana, divendres alterns i festius intersetmanals.
 • Horari diürn en torn lliscant/rotatiu (7:45 – 15h i 14:45h – 22h)
 • Incorporació: primera setmana de novembre.
 • Retribució salarial segons conveni Sanitat Concertada de Catalunya (SISCAT).
 • Centre de treball ubicat a la ciutat de Barcelona.
 • Contracte laboral d’interinitat. 

 

Procés de selecció

Les persones interessades en participar al procés de selecció han d’enviar el seu currículum vitae actualitzat a l’adreça seleccio.primaria@perevirgili.cat indicant a l’assumpte del correu electrònic la referència PS 14/18

El termini de presentació de candidatures finalitzarà el proper 7 de setembre de 2018.

Les persones interessades podran consultar les característiques de l'oferta, i del barem d'aplicació per als professionals que passin a la fase de selecció, en el lloc web: http://perevirgili.gencat.cat/ca/professionals/borsa_de_treball/BAREM-AUX-ADM.pdf

Els professionals convocats a entrevista presencial hauran d’acreditar tota la informació reflectida al currículum.

Auxiliar d'infermeria

Auxiliar d'infermeria REF. PS 15/18

A l’equip del CUAP Gràcia (Passatge Sant Josep la Muntanya, 12, 08024 Barcelona) necessitem cobrir 1 vacant d’Auxiliar d’ Infermeria.

Funcions a desenvolupar

 • Responsable de la reposició de material, magatzem, logística, neteja i esterilització de no fungibles.
 • Assumpció de tècniques delegades per infermers/es.
 • Suport assistencial i administratiu, acompanyament quan s’escaigui de pacients a radiologia o dins del centre de salut i atenció a pacients en observació.

 

Requisits

 • CFGM Auxiliar d’Infermeria.
 • Experiència professional en el camp d’urgències hospitalàries, CUAP o Atenció Primària.
 • Informàtica bàsica a nivell d'usuari/a
 • Català i Castellà, parlat i escrit.
 • Competències professionals: orientació al pacient, capacitat de comunicació, treball en equip i capacitat resolutiva.

 

Condicionals laborals

 • Contracte laboral d’interinitat a jornada completa en torn lliscant/rotatiu (7:45 – 15h i 14:45h – 22h)
 • Retribució salarial segons conveni Sanitat Concertada de Catalunya (SISCAT).
 • Incorporació: primera setmana de novembre.
 • Centre de treball ubicat a la ciutat de Barcelona.

 

Procés de selecció

Les persones interessades en participar al procés de selecció han d’enviar el seu currículum vitae actualitzat a l’adreça seleccio.primaria@perevirgili.cat indicant a l’assumpte del correu electrònic la referència PS 15/18

El termini de presentació de candidatures finalitzarà el proper 7 de setembre de 2018

Les persones interessades podran consultar les característiques de l'oferta, i del barem d'aplicació per als professionals que passin a la fase de selecció, en el lloc web: http://perevirgili.gencat.cat/ca/professionals/borsa_de_treball/BAREM-AUX-INF.pdf

Els professionals convocats a entrevista presencial hauran d’acreditar tota la informació reflectida al currículum.

Infermers/es

Infermers/es REF. PS 16/18

A l’equip del CUAP Gràcia (Passatge Sant Josep la Muntanya, 12, 08024 Barcelona) necessitem cobrir 3 vacants d’Infermers/es.

Funcions a desenvolupar

 • Responsable de l’acollida del pacient en el CUAP.Resolució d’acord a guies protocol·litzades per l’abordatge de problemes de salut aguts i reagudització de problemes crònics.
 • Avaluació del pacient segons MAT i determinació de la prioritat en l'atenció.
 • Responsable de cures i processos d’infermeria dels pacients atesos tant a box com a la zona d’observació.

 

Requisits

 • Diplomat/da o Graduat/da universitari/ària en Infermeria
 • Experiència professional demostrable en el camp d’urgències hospitalàries, CUAP o Atenció Primària.
 • Català i Castellà, parlat i escrit.
 • Valorable:Coneixements eCAP (mòdul CUAP), formació en programa triatge MAT i formació en radiologia simple.
 • Competències professionals: orientació al pacient, capacitat de comunicació, treball en equip i capacitat resolutiva.

 

Condicionals laborals

 • 2 Vacants torn DIA: Jornada parcial de Ds i Dg (Dv, Dll i festius establerts per calendari) en torn lliscant/rotatiu (matí-tarda).
 • 1 Vacant torn NIT: Jornada completa. 21:45h - 08:00h (setmana llarga i setmana curta).
 • Retribució salarial segons conveni Sanitat Concertada de Catalunya (SISCAT).
 • Contracte laboral d’interinitat
 • Centre de treball ubicat a la ciutat de Barcelona.
 • Incorporació: primera setmana de novembre.

 

Procés de selecció

Les persones interessades en participar al procés de selecció han d’enviar el seu currículum vitae actualitzat a l’adreça seleccio.primaria@perevirgili.cat indicant a l’assumpte del correu electrònic la referència PS 16/18

El termini de presentació de candidatures finalitzarà el proper 7 de setembre de 2018

Les persones interessades podran consultar les característiques de l'oferta, i del barem d'aplicació per als professionals que passin a la fase de selecció, en el lloc web: http://perevirgili.gencat.cat/ca/professionals/borsa_de_treball/BAREM-INF.pdf

Els professionals convocats a entrevista presencial hauran d’acreditar tota la informació reflectida al currículum.

Metge/ssa especialista en medicina familiar i comunitària

Metge/ssa especialista en medicina familiar i comunitària REF. PS 17/18

A l’equip del CUAP Gràcia (Passatge Sant Josep la Muntanya, 12, 08024 Barcelona) necessitem cobrir 1 vacant de Metge/ssa.

Funcions a desenvolupar

 • Responsable assistencial, d’avaluació i resolució adient a les necessitats dels pacients segons els serveis d’atenció al CUAP: Atenció urgent al centre i atenció programada a domicili, atenció a malalties agudes i reaguditzades, atenció per traumatismes lleus (embenats, guixos, etc.), atenció quirúrgica menor (sutures, cures, cremades, etc).
 • En casos greus, assumir l’atenció al pacient, contactar amb altres dispositius i mantenir l’estabilització de constants previ trasllat a un altre nivell assistencial. 

 

Requisits

 • Títol de llicenciat/da en Medicina i Cirurgia i d'especialista en Medicina de Família i Comunitària. Els/les nacionals dels Estats membres de la Unió Europea o d'altres estats diferents hauran d'acreditar l’homologació.
 • Experiència professional demostrable en camp d’urgències hospitalàries, CUAP o Atenció Primària i en la utilització de la història clínica informatitzada (ECAP)
 • Català i Castellà, parlat i escrit.
 • Competències professionals: orientació al pacient, capacitat de comunicació, treball en equip i capacitat resolutiva.

 

Condicionals laborals

 • Jornada completa (1688 h/any):
 • Horari nocturn: 20:00h - 08:00h (setmana llarga i setmana curta).
 • Retribució salarial segons conveni Sanitat Concertada de Catalunya (SISCAT).
 • Contracte laboral d’interinitat
 • Centre de treball ubicat a la ciutat de Barcelona.
 • Incorporació: primera setmana de novembre.

 

Procés de selecció

Les persones interessades en participar al procés de selecció han d’enviar el seu currículum vitae actualitzat a l’adreça seleccio.primaria@perevirgili.cat indicant a l’assumpte del correu electrònic la referència PS 17/18

El termini de presentació de candidatures finalitzarà el proper 7 de setembre de 2018

Les persones interessades podran consultar les característiques de l'oferta, i del barem d'aplicació per als professionals que passin a la fase de selecció, en el lloc web: http://perevirgili.gencat.cat/ca/professionals/borsa_de_treball/BAREM-METGE.pdf

Els professionals convocats a entrevista presencial hauran d’acreditar tota la informació reflectida al currículum.

 

Metge/ssa adjunt/a de Geriatria amb dedicació a la Recerca

A l’equip assistencial de Facultatius del Parc Sanitari Pere Virgili necessitem incorporar un/a Metge/ssa adjunt/a de Geriatria amb trajectòria a la recerca.

El Parc Sanitari Pere Virgili és una empresa pública, amb una activitat hospitalària d’atenció intermèdia/post-aguda dedicada exclusivament a pacients geriàtrics (principalment rehabilitació geriàtrica, pacients subaguts, cures pal·liatives, pacients oncològics avançats i demències) que inclou 360 llits a més de diferents consultes ambulatòries i serveis d'atenció domiciliària. És referent en aquest camp a nivell de Catalunya i Espanya. A part d’una dotació de 360 llits, té una forta projecció a nivell ambulatori i domiciliari, amb projectes innovadors d’atenció integrada al territori. La institució està ubicada al centre de Barcelona, i connectada funcionalment amb els Hospitals Universitaris Vall d’Hebron i Clínic de Barcelona, i amb l’atenció primària d’un àrea de gairebé d’1 milió d’habitants.

Des d’un punt de vista acadèmic, el Grup de Recerca en Envelliment, Fragilitat i Transicions a Barcelona (RE-FiT Bcn) del Parc Sanitari Pere Virgili està acreditat oficialment i forma part d'una institució líder en investigació mèdica a Espanya, l'Institut de Recerca Vall d'Hebron (VHIR ). Encara que amb una curta trajectòria, en els darrers 2 anys el grup va ser finançat per 3 convocatòries competitives de recerca pública i va rebre diferents premis. També, gràcies a un conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona, es dirigeixen tesis de doctorat en la institució.

 

Requisits

 • Graduat o Llicenciat en Medicina i Cirurgia (homologat a Espanya o en procés) i d’Especialista (també homologat a Espanya). Es valorarà especialment l’Especialitat en Geriatria, Medicina de Família o Medicina Interna.
 • Idiomes: Domini del Espanyol i/o Català i Anglès.
 • Es valorarà currículum acadèmic i trajectòria en recerca, incloent títol de doctor, estades post-doctorals en centres de recerca, publicacions internacionals i finançaments aconseguits per a la recerca, especialment en àmbit clínic i epidemiològic.

 

Condicions laborals

 • En funció del perfil del candidat/a, es valorarà la possibilitat de donar facilitat per introduir-se i desenvolupar recerca i per tenir projecció en àmbit acadèmic.
 • En cas de candidats no espanyols però de la UE, s’oferirà suport per l’homologació dels títols.
 • Ubicació: Barcelona (Espanya).
 • Incorporació: finals del 2018 (aproximadament).
 • Jornada: 1688 hores/any, amb horari de 8 a 16 h, més guàrdies.
 • Salari segons conveni SISCAT.

 

Procés de selecció

Interessats, enviar un CV actualitzat amb fotografia recent a seleccio@perevirgili.cat indicant en l'assumpte del correu electrònic  PS 11/18 METGE/SSA.

Data d'actualització:  08.08.2018

Envia'ns el teu curriculum

Pots enviar el teu curriculum a la adreça electrònica seleccio.primaria@perevirgili.cat

Data d'actualització:  20.05.2011