• Comparteix a Telegram
 • Imprimeix

Convenis i acords d'àmbit de salut

 • 15.01.08 Conveni de col·laboració entre el Parc Sanitari Pere Virgili i el Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya per a la gestió i l'assessorament en els processos de contractació administrativa de l'entitat, així com la prestació del servei d'assessorament permanent en l'àmbit de la contractació pública.

 

 • 15.01.15 Annex Alumnes Brasil (Gesaworld)

 

 • 15.01.28 Conveni de col·laboració entre el Parc Sanitari Pere Virgili i MUTUAM amb la finalitat de desenvolupar un model d’atenció psicosocial tal i com està establert en el Programa per a la atenció integral a persones amb malalties avançades de la Obra Social “la Caixa”, que està en funcionament des del 2009.

 

 • 15.02.02 Contracte INVINET (condicions prestacións servei emissió fact. Electròniq)

 

 • 15.02.12 Conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques d’ estudiants de la Universitat de Pàdua (Itàlia) en el Parc Sanitari Pere Virgili per a la realització de pràctiques acadèmiques dels estudiants com a part del seu procés educatiu a la universitat.

 

 • 15.02.13 Signatura del Conveni de cooperació educativa amb la Fundació Universitària del Bages per a la realització de pràctiques acadèmiques d'un alumne de Postgrau de la Fundació Universitària del Bages.

 

 • 15.02.19 Nou conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona  per a la avaluació qualitativa final sobre l’impacte de l’exercici guiat en la gent gran en un Àrea d’Espai Lúdic i de Salut, com el cedit i instal·lat per la Diputació de Barcelona al Camí dels Vents del Parc Sanitari Pere Virgili.

 

 • 15.02.20 UIC Annex conveni UDICI_AIDIR

 

 • 15.02.23 CSC Acord subministrament de Material Incontinència: Des de la Generalitat de Catalunya s’està fomentant que les entitats del sector sanitari concertat s’agrupin per a fer contractació conjunta amb l’objectiu d’aconseguir economies d’escala i reduir la despesa del sector públic, per aquest motiu el Parc Sanitari Pere Virgili s’ha adherit a aquest Acord Marc i que serà iniciat pel CSC amb el número expedient CSC E 1/15. 

 

 • 15.03.01 Contracte derivat Acord Marc Subm Energia elèctrica

 

 • 15.03.01 Conveni de col·laboració (renovació) entre el Parc Sanitari Pere Virgili i l'Associació TDAH Catalunya amb l'interès comú d'ubicar la seu social de l'Associació en un espai ubicat a l'edifici Gregal del Parc Sanitari Pere Virgili.

 

 • 15.03.04 Clàusules ADD. Any 2014 SCS conveni 01.09.13

 

 • 15.03.16 Contracte Protecció Dades de Caràcter Personal CodiTipus

 

 • 15.03.20 Aronte, Consulting (CM)

 

 • 15.03.26 Pacte Territorial 2015 de l’Àmbit territorial de l’Àrea Integral de Salut de Barcelona Nord que acull a les entitats que formes el Comitè d’Atenció Integral de Salut de Barcelona Nord (CAISBN).

 

 • 15.04.09 Producciones Oxígeno_Fund Carreras

 

 • 15.04.17 Contracte RS10 Bugaderia Industrial

 

 • 15.05.20 Conveni de col·laboració entre l'Associació d'Asperger de Catalunya i el Parc Sanitari Pere Virgili per a la cessió d'un espai a la planta baixa de l'Edifici Gregal que serà destinat a les activitats pròpies de l'Associació.

 

 • 15.05.27 El Parc Sanitari Pere Virgili i la Fundació Blanquerna signen un conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes.

 

 • 15.05.27 Signatura del Conveni de cooperació educativa amb la Universitat Autònoma de Barcelona per la realització de pràctiques acadèmiques de dos alumnes de Màster en Neuropsicologia: Diagnòstic i Rehabilitació Neuropsicològica de la UAB.

 

 • 15.07.10 Conveni específic de col·laboració entre l'Hospital Clínic de Barcelona i l'Hospital Sociosanitari Pere Virgili amb l'objecte de definir els termes de la col·laboració entre HCB i el HSSPV en el programa docent de les dues institucions, mitjançant la regulació dels Programes de Rotació per a la formació sanitària especialitzada en Geriatria i infermeria geriàtrica.

 

 • Projecte XARESS. Conveni de col·laboració per a la creació d'una xarxa de recerca en centres sociosanitaris  sota la denominació Xaress.

 

 • 15.09.18 Conveni de col·laboració entre l'ICS i el Parc Sanitari Pere Virgili en matèria d'estades formatives d'ambdues institucions.

 

 • 15.10.21 Resolució autorització administrativa dictada per la Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitàries.

 

 • 15.11.01 Conveni de col·laboració entre Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) i el Parc Sanitari Pere Virgili.

 

 • 15.11.13 Conveni de col·laboració entre Associació Prader-Willi Catalunya i el Parc Sanitari Pere Virgili. Cessió a l'Associació Catalana per a la Síndrome de Prader-Willi Catalunya un espai a la planta baixa de l'edifici Gregal destinat a les activitats pròpies de l'associació, essencialment assistencials, socials, cognitives, formatives i d'assessorament.

 

 • 15.11.17 Contracte de serveis entre Faura Casas i Parc Sanitari Pere Virgili.

 

 • 15.12.14 Conveni Marc de cooperació educativa entre l'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa, Fundació Sant Llatzer, i el Parc Sanitari Pere Virgili.

 

 • 15.12.22 Conveni d' Aliança Estratègica entre I'Hospital Clinic de Barcelona i l'Hospital Sociosanitari Pere Virgili. 

 

 • 22.01.14 Conveni de col·laboració entre l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i el Parc Sanitari Pere Virgili pel servei de valoració de la discapacitat de valoració del grau de dependència.

 

 • 25.07.14 Addenda núm. 1 al Conveni de col·laboració entre l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i el Parc Sanitari Pere Virgili pel servei de valoració de la discapacitat de valoració del grau de dependència, en motiu del programa que es deriva de la mesura de govern de l’Ajuntament de Barcelona per promoure el bon tracte a les persones grans i millorar la prevenció i l’abordatge de les situacions de maltractament que es puguin produir a la ciutat.
 • 02.09.14 Addenda núm. 2 al Conveni de col·laboració entre l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i el Parc Sanitari Pere Virgili pel servei de valoració de la discapacitat de valoració del grau de dependència, en motiu de ka clàusula de Protecció de Seguretat i Protecció de dades.
 • 15.12.14 Pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i el Parc Sanitari Pere Virgili pel servei de valoració de la discapacitat de valoració del grau de dependència.

 

 • 28.01.14 Acord de col·laboració entre l’Institut Català de la Salut i el Parc Sanitari Pere Virgili per la utilització de l’aplicatiu Argos Assistencial.

 

 • 10.02.14 Acord entre Gesaworld i el Parc sanitari Pere Virgili de desenvolupament d’accions de col·laboració conjunta per a la realització d’activitats de prestació de serveis de docència, de formació continuada, de desenvolupament tècnic i tecnològic, d’intercanvis professionals, d’estudi de consultoria i projectes de recerca.

 

 • 20.02.14 Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Internacional de Catalunya i el Parc sanitari Pere Virgili per articular la col·laboració entre ambdues institucions per a la creació i desenvolupament de la Unitat de Docència i Investigació en cures d’Infermeria (UDICI).

 

 • 20.02.14 Conveni marc entre la Universitat Internacional de Catalunya i el Parc Sanitari Pere Virgili amb la finalitat d’actualitzar les fórmules de cooperació existents i de crear-ne d’altres noves per tal d’aconseguir molalitats de col·laboració que siguin eficaces i operatives i de les quals se’n derivin resultats positius per ambdues institucions.

 

 • 28.02.14 Col·laboració entre Equips d’Atenció Primària 7D i 7F (Horta – SAP Muntanya) i Hospital d’Atenció Intermèdia del Parc Sanitari Pere Virgili. En el marc del Programa de Prevenció i Atenció i del Pla de Salut 2011-2015 del Departament de Salut es dóna impuls a les alternatives a l’hospitalització convencional en pacients amb malaltia crònica complexa ben seleccionats.

 

 • 20.03.14 Pacte Territorial any 2014, Àrea Integral de Salut Barcelona Nord. El contingut d’aquest pacte dóna prioritat als projectes estratègics del Pla de Salut 2011-2015, relatius a la transformació del model assistencial i reordenació assistencials, per tal de millorar la qualitat, l’accessibilitat i la seguretat en les intervencions sanitàries.

 

 • 08.04.14 Renovació del Conveni de col·laboració entre l’associació Pallapupas – Pallasos d’Hospital i el Parc Sanitari Pere Virgili, per tal de possibilitar l’activitat de l’associació, dirigida a les persones grans hospitalitzades, per tal de minimitzar els efectes d’un entorn diferent del familiar per la circumstància de l’hospitalització.

 

 • 08.04.14 Protocol de col·laboració entre l’Associació Societat Catalana de Mediació i Gestió de Conflictes en l’Àmbit de la Salut i el Parc Sanitari Pere Virgili, per al foment de la medicació com instrument de prevenció dels riscos psicosocials i de solució de conflictes amb els usuaris.

 

 • 15.04.14 Conveni de col·laboració entre el Parc Sanitari Pere Virgili i l’Institut Català d’Oncologia (ICO) i la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar (FSCB) de la Universitat de Vic per a la realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars en el Parc Sanitari Pere Virgili dins el marc de màsters i postgraus universitaris organitzats conjuntament per l’ICO i la FSCB de la Universitat de Vic.

 

 • 20.06.14 Conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants del màster en psicologia general sanitària de la Fundació Blanquerna i el Parc Sanitari Pere Virgili.

 

 • 25.07.14 Acord de col·laboració sobre l’elaboració de material formatiu audiovisual, entre el Parc Sanitari Pere Virgili i Smith&Nephew S.A.U., empresa que desenvolupa dispositius mèdics perquè els professionals sanitaris puguin oferir als seus pacients un tractament eficaç, ràpid i cost-efectiu.

 

 • 01.09.14 Conveni regulador entre el Servei Català de la Salut i el Parc Sanitari Pere Virgili, de les condicions d’utilització i gestió del recinte del Parc Sanitari Pere Virgili.

 

 • 09.09.14 Annex al conveni (20.06.14) de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants del màster en psicologia general sanitària de la Fundació Blanquerna i Parc sanitari Pere Virgili.

 

 • 01.10.14 Aliança entre Atenció Primària i geriatria en el maneig de la fragilitat i la complexitat. Col·laboració entre les ABS Vallcarca -Sant Gervasi i l’Hospital Sociosanitari al Parc Sanitari Pere Virgili.

 

 • 02.10.14 Conveni de cooperació educativa amb la Universitat de Barcelona (UB) per la realització de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de Grau i Màster de Treball Social de la UB

 

 • 03.10.14 Acord contractació conjunta entre diferents organismes i entitats dels sector públic de Catalunya, de determinats serveis i subministraments.

 

 • 10.11.14 Contracte entre el Parc Sanitari Pere Virgili i Dalkia Catalunya S.A., per a la realització del servei de manteniment preventiu - normatiu, segons condicions que consten als plecs tècnics de l’expedient 14/160.

 

 • 11.11.2014 Conveni de col·laboració amb el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya per a la promoció d'actuacions i projectes que contribueixin a millorar la salut de la població

 

 • 12.11.14 Conveni de col·laboració entre el Parc Sanitari Pere Virgili i l’Hospital Clínic per articular una aliança estratègica entre ambdues parts.

 

 • 28.11.14 Col·laboració entre SAP Litoral – Esquerra i l’Hospital d’Atenció Intermèdia del Parc Sanitari Pere Virgili, en el marc del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat del Pla de Salut 2011-2015 del Departament de Salut.

 

 • 02.12.14 Pròrroga l’any 2014 del conveni de col·laboració entre l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de l’Institut Català de la Salut i el Parc Sanitari Pere Virgili per articular una aliança estratègica.

 

 • 18.12.14 Conveni de col·laboració entre el Departament de Salut amb el Parc Sanitari Pere Virgili de suport al desplegament d’actuacions prioritzades en el Pla Estratègic 2014 del Pla director Sociosanitari.
Data d'actualització:  26.06.2015