Consell d'Administració

El Consell d'Administració és l'òrgan de govern del Parc Sanitari Pere Virgili. Entre les seves funcions, hi ha l'aprovació dels objectius i el pressupost anual que li presenta la direcció, com també l'aprovació de la memòria anual.

 

Presidents  

Lluís Bachs Cases
(29/03/2011 - actualitat)

         
  F. Xavier Niño i Núñez
(11/03/2008 - 29/03/2011)
 
     
  Joan Cornet i Prat
(20/07/2004 - 11/03/2008)
 
     
  Enric Renau i Folch
(15/06/1999 - 20/07/2004)
 
     
         
Vicepresidents Antoni Salvà i Casanovas
(29/03/2011 - actualitat)
 
     
  Josep Fité i Benet
(20/07/2004 - 29/03/2011)
 
     
  M. Antonia Viedma Marti
(15/06/1999 - 20/07/2004)
 
     
         
Membres del comitè Maria Jesús Labordena i Barceló
(12/09/2017 - actualitat)
 
 

 

Josep Maria Argimon Pallàs
(02/02/2010 - 12/09/2017)

Ricard Frigola i Pérez
(31/03/2009 - 02/02/2010)
 

 

 

Jordi Serra i Rovira
(20/03/2000 - 20/07/2004)
 

 
  Francesc X. Jiménez i Moreno
(29/03/2011 - actualitat)
 
Enric Mangas i Monge
(20/07/2004 - 31/03/2009)
 
Joan Genè i Badia
(20/03/2000 - 20/07/2004)
 
 
  Eva Sánchez i Busqués
(15/03/2016 - actualitat)
 
Antoni Peris i Grao
(22/03/2005 - 31/03/2009)
 
Esther Busquets i Bou
(09/10/2001 - 20/07/2004)
 
 
  Josep Antoni Pujante i Conesa
(10/09/2013 - actualitat)
 
F. Xavier Niño i Núñez
(20/07/2004 - 11/03/2008)
 
Jaume Padrós i Selma
(15/06/1999 - 08/10/2003)
 
 
  Joan Puigdollers i Fargas
(29/03/2011 - actualitat)
 
Jorge Raúl Batesteza
(08/10/2003 - 23/10/2007)
 
Enric Mangas i Monge
(15/05/2000 - 15/04/2003)
 
 
  Josep A. Blázquez Caballero
(09/11/1999 - 29/03/2011)
 
Miquel Argenté i Girant
(20/07/2004 - 23/10/2007)
 
F. X. Ruíz del Portal
(10/10/2000 - 09/10/2001)
 
 
  Josep M. Pons Berengueras
(20/07/2004 - 29/03/2011)
 
Rafael Gomáriz i Parra
(20/07/2004 - 23/10/2007)
 
Lluís Franco i Sala
(15/06/1999 - 10/10/2000)
 
 
  Jaume Estany i Ricart
(23/10/2007 - 29/03/2011)
 
Xavier Gómez i Batiste-Alentorn
(20/07/2004 - 22/03/2005)
 
Montserrat Viñas i Pons
(15/06/1999 - 20/03/2000)
 
 
  Xavier Rodríguez Guasch
(20/10/2007 - 29/03/2011)
 
Roser Fernández i Alegre
(15/06/1999 - 20/07/2004)
 
Manuel Santaló i Lluch
(15/06/1999 - 20/03/2000)
 
 
  J. Luís de Sancho Martín
(23/10/2007 - 29/03/2011)
 
J. Antoni Salvà i Casanovas
(15/06/1999 - 20/07/2004)
 
Enric Renau i Folch
(20/07/2004 - † 2012)
 
  Josep M. Armengou i Iglesias
(31/03/2009 - 29/03/2011)
 
José J. Navas i Palacios
(15/06/1999 - 20/07/2004)
 
Carmela Fortuny i Camarena
(29/03/2011 - 15/03/2016)
 

 

Organigrama

La gerència té, entre d'altres funcions, les de planificar, programar, dirigir, gestionar i coordinar les activitats del Parc.

Dr. Arturo Míguez
Gerent
       
                   
Dr. Marco Inzitari
Dir. Assistencial
Joan Bayona
Dir. Serveis Generals
Dr. Arturo Míguez
Dir. Recursos Humans
Cristina Méndez
Dir. Organització i Sistemes
Dr. Arturo Míguez
Dir. Econòmic
                   
                   
Dr. Marco Inzitari
Dir. Mèdic
Pedro Garzón
Dir. Infermeria i Teràpies
Guiomar Riaño
Dir. Atenció a Pacients i Famílies
       
                   
                   
Dr. Lluís Espinosa
Coordinador Clínic
Dra. Teresa Molins
Cap Serveis Mèdics
           

 

 

 

Informació relacionada

Comissions i Grups de treball del Parc Sanitari Pere Virgili

Les comissions i els grups de treball han estat creats per treballar de forma interdisciplinària les àrees de treball que coincideixen amb les principals problemàtiques dels pacients geriàtrics, creant protocols, indicadors i formant una eina de millora contínua. L'objectiu és implementar l'expertesa per donar la millor qualitat de l'assistència, i ser referents.

Informació relacionada