Els objectius principals de l'empresa pública Parc Sanitari Pere Virgili, recollides a l'Acord de Govern de l'1 de juny de 1999, són els següents:

Prestació directa de serveis assistencials, d'investigació i docència

A nivell d'Hospitalització sociosanitària, el Parc disposa de 354 llits distribuïts en diferents unitats:

 • Hospitalització de convalescència de 299 llits.
 • Hospitalització de cures pal·liatives de 14 llits.
 • Hospitalització de llarga durada de 25 llits.
 • Hospitalització de subaguts de 16 llits.

A nivell ambulatori, al Parc trobem:

 • Hospital de Dia de 27 places.
 • Unitat d'avaluació integral ambulatòria en geriatria i trastorns cognitius.
 • 2 equips de Pades.
 • 2 equips avaluadors de la Llei de la Dependència (Sevad IV).
 • 1 equip de valoració i orientació de la discapacitat (EVO).
Objectius

Prestació o la gestió de serveis de suport a d'altres serveis assistencials

Al Parc s'ubiquen les següents entitats sanitàries:

 • La Regió Sanitària de Barcelona.
 • L'Institut de Diagnòstic per la Imatge, IDI.
 • La Unitat de Rehabilitació Ambulatòria i la Unitat de Cirurgia sense Ingrés de l'Hospital de la Vall d'Hebron.
 • L'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques, ICAM
 • TDAH Catalunya.
 • L'Associació d'Asperger Catalunya.
 • L'Associació Mancomunitat Sanitària de Prevenció del Consorci de Salut i Social de Catalunya, aMSP.
 • Unió Consorci Formació (UCf) entitat constituïda entre les patronals Consorci de Salut i Social de Catalunya i la Unió per gestionar la formació per a tots els centres associats.
 • 1 equip d'atenció primària gestionat per l'EBA Vallcarca- Sant Gervasi.
Data d'actualització:  07.02.2011