Un projecte de coordinació internivells per atendre persones fràgils i amb malalties cròniques complexes

Missió, visió i valors

Missió

Assistir les necessitats de les persones en situació de fragilitat i/o dependència, prestant atenció sanitària amb un model integral i de promoció de l’autonomia, sostenible i obert a la comunitat

 

La nostra visió

Ser referents en l’atenció a persones fràgils a Catalunya, amb vocació d'excel·lència en atenció integrada i centrada en la persona, en la docència, la recerca i la innovació, creant un marc idoni per al desenvolupament dels nostres professionals

 

Valors

  • Vocació d’excel·lència

Perquè volem fer les coses amb qualitat, coneixement i professionalitat

  • Innovació

Perquè volem oferir noves respostes a necessitats canviants

  • Participació

Perquè les persones són la nostra raó de ser, escoltem a pacients i professionals i comptem amb ells

  • Compromís

Perquè estem sempre disposats a anar més enllà

  • Respecte

Perquè promovem el tracte d’igual a igual des del reconeixement de la dignitat de la persona

  • Proximitat

Perquè situem les relacions humanes al centre de la nostra activitat, basades en la confiança i l’accessibilitat

Destaquem

Pla estratègic 2017-2020

Enllaç al document Pla Estratègic del Parc Sanitari Pere Virgili

Codi Ètic

Enllaç al document Codi Ètic del Parc Sanitari Pere Virgili

Data d'actualització:  28.02.2011