Equip integrat per metge, treballador social i psicòleg per dur a terme la valoració i la qualificació del grau de discapacitat i el reconeixement dels barems de mobilitat, acompanyant i tercera persona. Els EVO són els òrgans encarregats de reconèixer la condició legal de discapacitat, un requeriment imprescindible per poder accedir a les prestacions econòmiques i assistencials establertes per a aquest col·lectiu. S’informa i orienta als ciutadans i ciutadanes que són valorats respecte l’accés als serveis socials i serveis especialitzats per persones amb discapacitat.

Per més informació podeu contactar al telèfon 932594000

Equip integrat per valoradors, equip de suport (metge, psicòleg i treballador social) i coordinador. L’objectiu és dur a terme la valoració de grau i nivell de dependència. L’equip rep les sol·licituds de valoració i les realitza al domicili o al centre on viu la persona habitualment. S’informa i orienta als ciutadans i les ciutadanes que són valorats respecte al procés de reconeixement del dret a la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a la dependència.

Per més informació podeu contactar al telèfon 932594000

Data d'actualització:  23.05.2016