• Imprimeix

Unió Consorci Formació

La Unió Consorci de Formació ofereix una gestió de la formació continua i solucions a mida dels centres (en obert i al lloc de treball) i també orienta la seva oferta formativa cap a la consultoria (auditoria formativa; detecció de necessitats; disseny i execució de plans formatius); la gestió de finançament i la gestió del coneixement (organització i divulgació del coneixement intern de les entitats).

El naixement d’UCF té les seves arrels en múltiples experiències compartides per ambdues patronals amb gran èxit relacionades principalment amb la qualificació professional, els plans agrupats i plans de formació institucionals.

Contacte

Carrer Bruc, 720

8009 Barcelona

Tel. 93 209 36 99

Data d'actualització:  24.05.2011

Carrer Bruc, 7208009 Barcelona

Tel. 93 209 36 99

Data d'actualització: