• Imprimeix

Associació Mancomunitat Sanitària de Prevenció

MSP

L’objecte d’aquesta associació serà la prestació, als seus integrants i al personal que treballa en els centres que aquells gestionen, dels serveis de prevenció de riscos laborals que regulen la Llei 31/1995, de 8 de novembre, i la restant normativa reglamentària que la desenvolupa, en la modalitat de Servei de Prevenció Mancomunat.

AMSP és un servei de Prevenció Mancomunat, especialitzat en l’àmbit sanitari i sociosanitari, sense afany de lucre i amb autonomia de gestió.

  • Proporcionar un servei individualitzat de prevenció de riscos laborals de manera que el sistema definit quedi integrat en l’estructura de cada centre associat.
  • Millorar contínuament a través del compromís i la capacitat d’innovació dels nostres col·laboradors.
  • Afavorir la transferència de coneixements entre els nostres col·laboradors i les entitats associades.
  • Constituir una xarxa de referència en l’àmbit de la prevenció de riscos en el sector sanitari i sociosanitari.
  • Comptar amb professionals qualificats, compromesos amb el projecte i amb els centres associats.
  • Fomentar la cooperació i participació entre centres amb la implantació de mesures preventives d’ampli abast.
  • Consolidar un equip de treball metadisciplinar i polivalent amb capacitat per donar respostes especialitzades, àgils i integrals en aquelles qüestions relacionades amb les condicions de treball i els efectes que produeixen a les persones.
  • Impulsar la projecció externa participant en projectes externs a través de convenis i acords.
  • Afermar un sistema organitzatiu flexible i competitiu en cost i qualitat.

Carrer Esteve Terradas, 30,

Edifici Tramuntana (Planta Baixa)

08023 Barcelona

Tel. 93 259 43 75

Fax 93 259 43 76

msp@chc.es

Data d'actualització:  10.03.2011