Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM)

A l’ICAM es fan:

  • Avaluacions mèdiques en matèria d’incapacitats laborals i emissió de dictàmens preceptius (sobre incapacitat permanent, revisions de grau d’invalidesa, etc.), per tal que altres administracions i ens públics resolguin d’acord amb les seves competències. 
  • Funcions d’inspecció mèdica i control de les baixes laborals (incapacitat temporal o IT) dels treballadors d’empreses i del funcionariat de diferents administracions. L’ICAM vetlla per la utilització correcta de les prestacions per incapacitat laboral de la Seguretat Social i en exercici d’aquesta funció pot emetre altes mèdiques.
  • Funcions de peritatge (per exemple, en relació amb procediments judicials) i d'informe (en relació amb les reclamacions patrimonials que els ciutadans i les ciutadanes facin contra les actuacions del sistema sanitari públic i en relació amb les reclamacions prèvies contra les altes i baixes mèdiques del sistema públic de salut, etc.).
  • Informes per determinar l’homogeneïtzació de criteris per part dels metges d’atenció primària en relació amb l’origen, laboral o no laboral, d’una malaltia (Instrucció 1/2007, de 2 de juliol de 2007, de valoració de la contingència professional).
  • Funcions d’assessorament i de formació en matèria d’IT als metges i a les metgesses d’atenció primària i a altres professionals de la salut.

Destaquem

ICAM
Data d'actualització:  25.02.2011