• Imprimeix

Consorci Sanitari de Barcelona

Logo CSB

El Consorci Sanitari de Barcelona (CSB) és un ens públic constituït per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, adscrit funcionalment al Servei Català de la Salut (CatSalut), que assumeix les funcions de direcció i coordinació de la gestió dels centres, els serveis i els establiments d’atenció sanitària, sociosanitària i els de promoció i protecció de la salut de la regió sanitària del municipi de Barcelona.El CSB té com a missió la gestió integral de recursos sanitaris que s’ofereixen al ciutadà a Barcelona ciutat amb dret a rebre cobertura sanitària, d’acord amb el Pla de salut de Catalunya. El CSB exerceix també totes les funcions pròpies de les regions sanitàries del CatSalut establertes a la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya (LOSC), això és, la planificació, la contractació de serveis, el finançament i l’avaluació, a més de les que té delegades pel Departament de Salut i pel CatSalut. D’altra banda, el CSB exerceix les funcions de tutela de les entitats creades pel CSB (ASPB i SCUBSA) i de les que hi són adscrites (IMAS i PAMEM), havent-se subscrit amb la pràctica totalitat de centres sanitaris que pertanyen a la XHUP convenis o protocols d’adscripció al CSB als efectes de coordinació del dispositiu sanitari públic de la ciutat de Barcelona, mitjançant la Corporació Sanitària de Barcelona (òrgan instrumental de coordinació de les entitats creades i adscrites al CSB). Finalment, i a través del Consell de Salut del CSB, s’exerceixen les funcions de participació comunitària, previstes a la LOSC.

Horari i dades de contacte

De dilluns a dijous de 9 a 14 h i de 15 a 17.30 h, dimarts de 8.30 a 14 h i de 15 a 18 h. Divendres de 9 a 14 h

Carrer Esteve Terradas, 30, Edifici Mestral08023 Barcelona

Tel. 935.515.700

Fax 93 259 41 01

atencioalciutada.rsb@catsalut.cat

Pàgina web

Data d'actualització:  15.09.2014