• Comparteix a Telegram
  • Imprimeix

Hospital socio-sanitari Pere Virgili

Les línies sociosanitàries de l'Hospital Socio-Sanitari Pere Virgili es divideixen en:
  • Unitat sociosanitària convalescència (299 llits)
  • Unitat sociosanitària llarga durada (25 llits)
  • Unitat sociosanitària de cures pal·liatives (14 llits)
  • Unitat sociosanitària de subaguts (16 llits)
  • 2 equips de Pades
  • EAIA de geriatria i EAIA de demències
  • Hospital de Dia (27 places)
  • Equip de Valoració i Orientació (EVO)
  • 2 equips de Servei d'Atenció a la Dependència (SEVAD IV)

 

Ingressos

 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Convalescència 435 560 648 713 873 900 887 1096 1556 2024 1937 1937 2395 2362 2522 2421
Llarga durada - - - 26 72 61 47 40 44 66 30 43 54 51 54 60
Pal·liatius - - - - - - - 37 200 269 224 251 267 220 249 276
Subaguts 253 671 698
Hospital de Dia - - - - - - 40 39 55 65 57 102 169 169 155 182

 

 

 

Altes

 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Convalescència 387 558 629 693 873 905 883 1050 1486 1975 1946 1946 2406 2357 2521 2697
Llarga durada - - - 1 72 62 49 40 45 65 33 40 55 53 52 59
Pal·liatius - - - - - - - 26 199 270 235 240 268 221 238 277
Subaguts 254 647 700
Hospital de Dia - - - - - - 13 39 55 66 56 93 126 163 162 146

 

Procedència de l'ingrés

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Hospital Vall d’Hebron 87% 84% 77% 76% 80% 73% 57% 63% 64% 63% 60% 54% 26% 
Altres Hospitals d’Aguts - 2% 3% 6% 7% 14% 19% 14% 16% 14% 18% 23% 48% 
Atenció Primària 9% 7% 12% 16% 12% 11% 13% 15% 14% 14% 13% 14% 14% 
Equips de Pades 4% 3% 5% 1% 2% 2% 4% 4% 3% 4% 4% 4% 5% 
Altres procedències - 4% 3% 0,5% - - 7% 5% 4% 5% 4% 6% 7% 

 

 

Destí a l'alta

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Domicili 61% 66% 69% 66% 68% 57% 54% 54% 58% 55% 55% 55% 54%
Hospitals d’Aguts 15% 16% 13% 14% 15% 10% 10% 3% 11% 11% 11% 10% 10%
Recurs sociosanitari 6% 7% 12% 10% 11% 11% 6% 12% 12% 9% 8% 9% 12%
Èxitus 10% 8% 6% 10% 6% 21% 19% 16% 13% 17% 17% 15% 15%
Altres destins 8% 2% - 1% - 1% 11% 14% 6% 8% 9% 10% 9%

 

Data d'actualització:  09.10.2013