• Comparteix a Telegram
  • Imprimeix

Drets ARCO

Els Drets ARCO són els drets que segons la llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal que han agafat aquest sobrenom en la formulació de la paraula mitjançant la inicial de cada un dels drets que estableix la llei:

  • Dret d'Accés: El dret d'Accés reconeix als ciutadans la potestat de defensar la seva privacitat controlant per si mateixos l'ús que es fa de les seves dades personals. Aquest dret es troba regulat en el títol III de la LOPD (article 15) i el títol III del Reial Decret 1720/2007 (articles 23 a 26 i articles 27 a 30).
  • Drets de Rectificació i Cancel·lació: Els drets de rectificació i cancel·lació es troben regulats en l'article 16 de la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal i en els articles 31 a 33 del Reial Decret 1720/2007. Quan les dades personals d'un ciutadà resultaren ser incompletes, inexactes, excessives o inadequades aquest pot requerir al responsable del fitxer la seva rectificació o cancel·lació. 
  • Dret d'Oposició: El dret d'oposició es troba regulat en els articles 35 a 36 de la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal i Reial Decret 1720/2007. Bàsicament consisteix en el dret dels titulars de les dades per dirigir-se al responsable del fitxer perquè deixi de tractar les seves dades sense el seu consentiment per a fins de publicitat o prospecció comercial.

 De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de  Caràcter Personal (LOPD), s'informa als usuaris/pacients del Parc Sanitari Pere Virgili queles seves dades seran incorporades a un fitxer del Centre amb la finalitat d’atendre la vostra petició. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, davant la Unitat d’Informació del Parc Sanitari Pere Virgili (C/ Esteve Terradas, 30, 08023 Barcelona).

Data d'actualització:  20.01.2016